За нас

Първото училище в с. Калояново е килийно и е построено през 1838 година.През
периода 1820-1878 г. работчт: килийното училище/1838/, първото светско взаимно
училище към православната църква /1845г./ и павликянското към католическата църква
/1867г./

Обучението е водено по учебни помагала, като букварът на Марко Тодорович, Рибния
буквар на Петър Берон, помагалата на Хр. Г. Данов и Драган Манчов.

Учителският събор Пловдив/1870г./ продължава духа на реформаторския
процес.Заедно с църквата се утвърждават двата училищни празника – денят на
тържественото раздаване на наградите след годишните изпити и този на Светите братя
кирил и Методий/11 май/.

В Калояново отварят врати две нови двуетажни сгради/1881,1882/.До 1900г. в дветв
начални училища обучението се води от един учител.Висока оценка е дадена от
историците. Започва истинско, мащабно развитие на калояновското училище.Точно е
регламентирана издръжката на училището.

На 15 септември се слага началито на смесената прогимназия. От месец март 1926г.
училищата се именуват съответно “ Иван Вазов” и “ Отец Паисий”. Нараства броят на
учениците – между 1926г.- 1928г. на 450 деца, а от 1935 – 1940г. – на 600-620 деца.
Разкрити са : училищна библиотека/1910/, детска книжарница. Отваря врати новата
училищна сграда за учениците от среден курс – прогимназия “ цар Симеон
Велики”/декември 1929г./.

През 1936г. се извършва обединение на НУ ‘ Иван Вазов” с прогимназията в основно
училище ‘ Димитър благоев”. Процесът завършва през 1961г. със сливането на НЧ
“Отец Паисий” с ОУ.

На 15 септември 1965г. учебната година започва в новопостоена триетажна сграда,
която събира под еден покрив всички ученици до днес.

ОУ “ Иван Вазов” днес е средищно училище и в него се обучават ученици от с. Калояново,
с. Дуванлий и с. Бегово от първи до осми клас, разделени в паралелки и
полуинтернатни групи.

Прием в ОУ Иван Вазов – село Калояново

Екип на ОУ Иван Вазов – село Калояново

Услуги

Галерия