Образователен регистър

Ресурсни центрове
Студио S - Уроци по рисуване, БЕЛ, математика, занималня, английски език

Студио S – Уроци по рисуване, БЕЛ, математика, занималня, английски език

Мисията на Образователен център "Студио S" е да възпита общности от млади хора с широки културни интересни, солидни знания, умения и компетенции и високи морални устои, водещи до успешно представяне ...
Повече информация

Advance Academy – ИТ учебен център град Варна

Advance Academy е образователен START UP стартирал през 2017 година. Академията е най-големият и модерен ИТ учебен център в Източна България, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение ...
Повече информация

ЦСОП – град Шумен

Център за специална образователна подкрепа е наследник на създаденото през 1965 год. Помощно училище „Васил Друмев“. През месец август 2017г. със Заповед на Министъра на образованието и науката, училището е ...
Повече информация

Учебен център Международна фондация Св. Св. Кирил и Методий

Защо да изберете Учебен център Международна фондация Св. Св. Кирил и Методий
  • Ние предоставяме образователни услуги повече от 25 години – с най-високо качество и на изключително достъпни цени.
  • ...
    Повече информация

Образователен център ЕС България

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ЕС БЪЛГАРИЯ" Е СПЕЦИАЛИЗИРАН В ПРЕПОДАВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ. НИЕ ГОРДО МОЖЕМ ДА КАЖЕМ, ЧЕ СМЕ ЕДИН ОТ ВОДЕЩИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ...
Повече информация

ЦСОП Рилска Иглика – село Долно Драглище

ЦСОП "Рилска Иглика" предлага обучение на деца с увреждания и умствена изостаналост. Учебното заведение е разположено в село Долно Драгище и е с държавно финансиране. Училище за деца с умствена ...
Повече информация

Обединено счетоводство – Направление образование град Чирпан

ОБЕДИНЕНО СЧЕТОВОДСТВО-НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ – гр. Чирпан е звено към община Чирпан. Дейността на Обединено счетоводство – Образование е:
  • Счетоводни и одиторски услуги;
  • Данъчни консултации;
Обединено счетоводство обслужва училища, ...
Повече информация

Студентски столове и общежития ЕАД – град Шумен

С Постановление № 2 от 20 юни 1949 година на Министерския съвет се създава Държавно предприятие „Студентски столове” към Комитета за наука, изкуство и култура. Същата година с Писмо № ...
Повече информация

Гражданско сдружение Постоянно Образование

Гражданско сдружение „Постоянно образование” е основано през 2010 г. и на основание чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение на СГС е вписано в регистъра ...
Повече информация

ЦПЛР-ЦКО – град Сливен

ЦПЛР-ЦКО е общински център по смисъла на чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПУО за  развитие на интересите, способностите, компетентностите и кариерното ориентиране на учениците от община Сливен. ЦПЛР-ЦКО е ...
Повече информация
Loading...
Банери
СУ Св. Св. Кирил и Методий - град Бургас
Народно читалище Никола Вапцаров 1895 - град Ловеч
37 СУ Райна Княгиня - град София
ОУ Георги Бенковски - с. Мирково
Шуменски университет

© 2022 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑