За нас

ЦСОП „Рилска Иглика“ предлага обучение на деца с увреждания и умствена изостаналост. Учебното заведение е разположено в село Долно Драгище и е с държавно финансиране.

Училище за деца с умствена изостаналост ЦСОП „Рилска Иглика“ – с. Долно Драглище

Учениците в ЦСОП „Рилска Иглика“ с увреждания или умствена изостаналост се чувстват по-добре от колкото в масовите училища. При нас те получават топлина, обич и внимание. В работата си, Ние се стремим да помагаме на деца с синдром на Даун, детска церебрална парализа, аутизъм, епилепсия, интелектуална недостатъчност и други заболявания.

Училище за деца със специални грижи ЦСОП „Рилска Иглика“ – с. Долно Драглище

В нашето учебно заведение се стремим да да направим децата със специални нужди, щастливи и полезни за обществото и за себе си. Целта която следваме е изградим нашите ученици, като личности с гражданско съзнание и поведение. За децата е изготвена специална индивидуална програма за обучение, която да отговаря на техните възможности

Екип и цели в ЦСОП „Рилска Иглика“ – с. Долно Драглище

За децата се грижат учители и педагози, притежаващи необходимата квалификация за работа с деца с увреждания и лекар психолог. Една от мисиите на екипът ни е да успеем да сформира в децата навици за увереност и самостоятелност, положителни нагласи и качества, социални умения.

Ние, екипът на ЦСОП, работим работим индивидуално с всяко дете за развиването на неговите способности и умения.

За да се чувства едно дете радостно, комфортно и уютно, живота му трябва да е изпълнен с игри, конкурси, екскурзии и празници. Всички тези дейности ще донесат на децата щастие и формиране на един добър мироглед.