За нас


ОУ Никола Йонков Вапцаров в село Селановци е основно училище, което обучава своите възпитаници от 1 до 8 клас. В школото работи екип от висококвалифицирани преподаватели.

То е създадено и отваря врати на 12 януари 1958 г. Обучението тук протича в 2 форми – дневна и самостоятелна. Разпределението на учениците е в десет паралелки. Към момента в училището учат около двеста ученика. Има 13 ученика със СОП, подпомагани ресурсно и обучаващи се интегрирано в масовите паралелки.

ОУ Никола Йонков Вапцаров Селановци има собствен ресурсен кабинет и преподавател. В училището има и две полуинтернатни групи – едната е в 1 – ви клас, а другата е сборна от II до IV клас. Има програма за целодневно обучение в 1 – ви клас от ПИГ, като на учениците се полага безплатно хранене в местния ресторант. Всички обучаващи се от I до IV клас клас получават безплатна закуска.

В училището работят общо 15 квалифицирани педагози и пет човека обслужващ персонал и техници. Училищната сграда е на 2 етажа и 1 приземен където се намира павилиона, голямата зала и работилниците. Училището разполага със стандартен физкултурен салон за провеждане на състезания и 15 дка. двор. В училищния двор има футболно, баскетболно и волейболно игрища, а също и зала за борба.

Мисията на училището е: „Всяко дете с помощта на учители и семейство днес да развие своите индивидуални способности и чувство за отговорност, за да стане успял възрастен утре !”

По Европейска програма за Регионално развитие за периода 2008 – 2009 г. е направен основен ремонт със саниране на училищната сграда.

Екипът от педагози полага оптимални методи и средства при обучаване и възпитаване на всеки ученик за постигане на напредък в неговото развитие. Преподавателите използват индивидуални, традиционни и интерактивни похвати на обучение, като целят да подготвят учениците за тяхната по-добра реализация в живота. Учителите се стремят да изградят в тях необходимите знания, практически умения и полезни навици.

Галерия