За нас

Професионална гимназия по лека промишленост и икономика ПГЛПИ Атанас Буров е основана на 15 септември 1964 година, когато с решение на Министерския съвет на р. България в Горна Оряховица се открива Професионално техническо училище по металообработване, което още през 1965 година е преименувано в Професионално техническо училище по машиностроене, а от учебната 1968/69 година – трансформирано в СПТУМ.

От пролетта на 1999 година в историята на училището се вплита и съдбата на Атанас Буров – родолюбец, политик, финансист – индустриалец, избран за патрон на новосъздадения Техникум по лека промишленост и икономика„Атанас Буров”. От 2003 година училището е преименувано в Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров”.

ПГЛПИ „Атанас Буров” в цялостната си дейност от откриването си до сега се ръководи от амбициозна програма и стратегия за развитие. Към настоящия момент в училището се обучават 375 ученици в 17 паралелки.

От 1999г.в училището учениците имат възможност да се обучават в няколко икономически специалности: ”Икономика на промишлеността”, ”Данъчен и митнически посредник”, ” Икономика на търговията”, ” Банково дело”, „Оперативно счетоводство”, „Бизнес администрация”, „Електронна търговия”, „Икономика и мениджмънт”.

Интересът на родители и ученици се поддържа благодарение на участие в извънучилищни изяви и инициативи. Партньорство с фондация „Атанас Буров” – ежегодно дванадесетокласниците имат възможност да кандидатстват за стипендии и да бъдат удостоявани с тях. Стипендиите, които отпуска фондация „ Атанас Буров” са за постигане на отличен успех в курса на обучението и участия в извънкласни инициативи.

Специалности в ПГЛПИ Атанас Буров

  • Специалност “Моден дизайн”;
  • Специалност “Ескплоатация на автомобилния транспорт”;
  • Специалност “Икономика и мениджмънт”;
  • Специалност “Електронна търговия”;
  • Специалност “Банково дело”;
  • Специалност “Оперативно счетоводство”.

Галерия