За нас

Дълъг е житейският път на ОУ” Васил Левски” – град Априлци.

През 2010 година отбелязваме 160 години от деня, когато жадните за знания балканджийчета захвърлят часослова и псалтира и се заслушват в словото на учителя за историята на народа си, за географията на явленията около тях.

Светското училище идва още от по-рано-1812 година. В края на Руско-турската война в Ново село идват двама руски монаси-Геронти и Доротей. Под тяхно ръководство построяват и първата училищна сграда-една голяма стая, в която учат около 40- 50 ученици-момчета.

Това е едно от най-старите килийни училища.В него се изучават наустницата, псалтирът и редом с тях четирите аритметични действия.

По-късно тук учителствува Никола Барбулов, завършил образованието си в Кишинев.

Полъхът на Възраждането достига и до котловината под Марагидик. През 1850 година новоселци построяват голямо за времето си училище, редом с построената преди това църква. В тази сграда вече могат да учат 150 деца.

Напредъкът в учебното дело се свързва с учителя монах Филотей, който отлично познава църковнославянския език и псалтира. Същият е усъвършенствал своите знания при бащата на Христо Ботев-Ботьо Петков.

След него в училището работят Петко поп Николов, Георги поп Иванов.

През периода 1857-1873 година в Ново село учителствуват много дейци на просветната мисъл. Всеки от тях дава своя принос.

През 1867 година тук идват монахът Дамаскин-човек със светъл ум и силно патриотично чувство. Високообразован и с прогресивно мислене, той въвежда аритметика, кратка история, география на балканските страни и на Русия.

Когато в училището постъпва на работа никола Дабев, учениците вече са 300, а образователната институция е на нов етап. Въвеждат нови учебни предмети, а духът на учители и ученици е устремен към свободата.

След Освобождението, през 1883 година, е построена нова училищна сграда. Следващата училищна сграда е от 1912 година, после през 1943 година.

Днешното светло и просторно училище води началото си от 1966 година.

За изключителни успехи през 1960 година училището е наградено с орден „ Кирил и Методий”-Първа степен. Затова МНП отпуска 20/ двадесет / хиляди лева, с които е започнат строежът на красивата ни училищна сграда.

Много преобразувания и реформи разтърсват училищния живот, но здравата основа успява да устои на всички бури.

Днес в ОУ „ Васил Левски” учат не само децата от Ново село.Тук са и децата от Острец, Видима, Зла река, Стоките, Кръвеник и Велчово.

В новите условия педагогическият състав на ОУ ”Васил Левски” работи за високо качество на образователния и възпитателния процес.

Трудът на педагозите се увенчава с успех-постигнати са много добри резултати в конкурсни изпити, национални изяви в извънкласната дейност.

Децата в нашето училище растат здрави и със силен спортен дух.Развиват своя музикален талант и артистичност, танцуват, четат стихове, изкачват върхове.ТЕ са част от СВЕТА и пътуват към СВЕТА.

Училището разполага със собствен сайт.

Ръководство

КЛАСНИ  РЪКОВОДИТЕЛИ

І  КЛАС – ДОНЧО ХР. ПАЧНИКО

ІІ КЛАС – МИЛЕНА ИВ. ИЛЕВА

ІІІ КЛАС – ПАВЛИНА П. ПЕНКОВА

ІV КЛАС – ГАНКА ИВ. ТОДОРОВА

V КЛАС – ЛИЛЯНА Г. АТАНАСОВА

VІ КЛАС – ИВАНКА ИЛ. ГЕНЕВСКА

VІІ  КЛАС – ЕВЕЛИН ИВ. БАКАРОВ

VІІІ   КЛАС – ГАЛИНА Т.НИКОЛОВА-ПАЧНИКОВА

Старши възпитатели

 І-ІІІ клас – Пепа Вълкова

ІІ-ІV клас   – Пенка Калайджиева

V-VІІІ клас – Миглена Димитрова

Директор- Никола Йонков Христов