За нас

ДГ ”Звездичка” с филиал: с.Оселна е разположена в близост до жп гарата на с. Зверино , ул.Чавдар №3. Дворното място е със затревени площи  и обособени кътове за игра съобразени с възрастовите особености на децата. Нашата детска градина е място където детето се чуства щастливо, защитено, уважавано и подкрепяно. Средище на хора, които обичат децата и професията си.

Екип

Директор: Таня Богомилова Петкова

Екипи:
Детска ясла „Мечо Пух”

-Анка Русева Александрова – медицинска сестра
-Нели Георгиева Христова – медицинска сестра

Група: „ Ежко Бежко”

-Галина Василева Николова – старши учител
-Силвия Венциславова Христова-старши учител

Група: „Детелина”

-Бисерка Добринова Георгива – старши учител
-Цветана Димитрова Петкова-старши учител

Непедагагически персонал:
Ивета Милова Тодорова – главен счетоводител
Поля Наскова Кръстева – ЗАС
Росица Кръстева Тодорова- медицинска сестра
Славка Иванова Митова-готвач
Галина Николова Горчева – помощник възпитател
Нора Ивчова Христова – Данова – помощник възпитател
Елена Иванова Петрова- помощник възпитате

филиал с.Оселна
група”Здравец”

–Ваня Димитрова Петкова – старши учител

-Аделина Цекова Веселинова-Учител
-Красимира Илиева Стоянова – помощник възпитател

Документи

Галерия