За нас

Откриването на училището е в края на 1963 година.За директор е назначен Любен Димитров от София. През януари 1964 г. пристигат първите ученици – курсисти. Първоначалната сграда на училището е в центъра на град Разлог, където се е помещавал бившият участък на МВР. Учебните занятия по теория започват на 1 февруари 1964 год. Училището се нарича ПТУ по Автотранспорт, със срок на обучение 2 години и с две специалности – „Шофьор” и „Автомонтьор”.

От 28.06.2010 год. директор е Емилия Йорданова. Тя успява да обедини училищният колектив и в момента ПГ по транспорт е утвърден комплекс по транспорт и икономика, който подготвя кадри с много добра квалификация. Тези специалисти се реализират успешно на пазара на труда. Благодарение на усилията на целия колектив и на госпожа Йорданова през учебната 2012/2013 г. е извършен прием след 7 клас, специалност „Оперативен счетоводител”.

ДИРЕКТОР:

Д-р Магдалена Шекерлийска

Заместник директор по учебно-производствена дейност:

  инж. Светла Йорданова Адамичина

Заместник директор по административно-стопанска дейност:

Десислава Георгиева Калоянова

Специалности

Учебни планове в ПГТ Разлог:

Материална база

Професионалната гимназия разполага с:

  • 20 специализирани кабинета;
  • 3 компютърни кабинета с достъп до Интернет;
  • 3 кабинета оборудвани с мултимедия;
  • Физкултурен салон;
  • Тенис зала;
  • Фитнес зала.

Училището разполага с:

  • Медицински и стоматологичен кабинети;
  • Конферентна зала;
  • Общежитие и стол за хранене

Галерия