За нас

В ОУ Георги Бенковски работят за постигане на високи учебни резултати като имат добро поведение и демонстрират отлична ценностна система, сътрудничество и уважение един към друг.

Учителите в училището имат високи очаквания за постиженията и поведението на учениците и прилагат разнообразни методи и подходи при педагогическата дейност. Всеки член на педагогическия колектив работи в сътрудничество и синхрон с останалите.

Родителите участват в непрекъсната комуникация с учителите, включват се активно в училищните дейности и с действията си работят за издигане на авторитета на ОУ Георги Бенковски.

Местната общност подпомага дейността на училището финансово и материално, подкрепя инициативи, започнати от ученици и учители, и се включва конструктивно при решаване на конфликти.

Училището разполага със собствен сайт на които може да се следни за новини с и около него.

Екип

Начален курс

Вергиния Хрискова- начален учител

Стоянка Чернева – начален учител

Диляна Димитрова – начален учител

Петя Вълкова- начален учител

Лиляна Шумчева- учител ЦДО в начален етап

Мая Марковска – учител ЦДО в начален етап

Даниела Дончева – учител ЦДО в начален етап

Учители в прогимназиален етап

Кунка Христова- учител Математика, Физика , Човекът и природата

Цвятко Филипов – География и икономика, Физическо възпитание

Лилия Василева- учител Български език и литература

Мария Нейкова – учител История и цивилизация,Информационни технологии

Илияна Гочева-Нейкова- Химия и опазване на околната среда,Биология и здравно образование,Английски език

Джулия Вълчева- учител ЦДО прогимназиален етап

Ваня Балева- учител ЦДО прогимназиален етап

Обществен съвет

Цвета Попова – председател

Членове:
1. Силвия Коленцова

2. Александра Дешова

3. Мария Цветкова

4. Тинка Минкова

5. Александър Филипов

6. Нина Михова

Галерия