За нас

НУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ Първоначалното строителство на НУ Георги Бенковски е започнало през пролетта на 1972 година. Мястото, където е построена сегашната сграда на училището е бил празен в края на кв. Кошарник.

Тогава с общите усилия на учители, строители и родители се построяват на едно място училището, детска градина и столова за хранене. С много труд и задружни усилия на 15.09.1972 година училището е открито и започват редовни учебни занятия.

Основател и първи директор е бил Софрон Горанов. В ново построеното училище се учат около 200 деца от квартала. Построени са четири учебни и една административна сграда. В началото училището е било интернат, като в него децата се учат,хранят и спят през цялата седмица. През 1994 г. то придобива статут на основно училище с възможност за прием до осми клас.

През лятото на 2001 година избухва голям пожар и сградите са опожарени до основи. Остава само една масивна тухлена сграда, която с помощта на Община Монтана се реконструира и възстановява. Приспособени са шест класни стаи с възможност за обучение на над 100 деца.

През настоящата учебна година се обучават около 120 деца от I – IV клас и 2 подготвителни групи. Персоналът на училището наброява 10 души педагогически кадри и 3 непедагогически. С реализирането на този проект се надяваме учебното заведение да се превърне в притегателен център за всички деца от квартала. Ръководството на НУ Г.Бенковски се състои от:

• Директор – Красимир Петров Коларов

• Педагогически съвет – включва всички учители.

Административни услуги

Галерия