За нас


Целодневна детска градина №141 Славейкова поляна е открита през май 1963 г. Намира се в непосредствена близост до едноименната градинка в район Лозенец, София.
Мястото е естествена среда на природни забележителности и е паметник на културата от национално значение. Същевременно то е последната оцеляла част от старата дъбова кория на София – Курубаглар, поради което 300 годишните й дъбове са обявени за защитени природни обекти. Мястото е свързано със семейството на Петко и Пенчо Славейкови и е дарено от тях с желанието да се построят училище и детска градина.
Днес в ЦДГ141 „Славейкова поляна“ се възпитават и обучават 120 деца от 3 до 7 години.
Сградата разполага с отлична база:

 • Просторните и светли помещения;
 • Голям двор;
 • Зелени площи и вековни дървета;
 • Изградени площадки.

В ДГ № 141 “ Славейкова поляна“ има дългогодишна традиция по отношение отдиха, спорта и туризма в детска възраст. За укрепване на детския организъм всяка година се организират еднодневни излети, екскурзии, както и зелени, летни и ски училища. Може да се види в сайта на детската градина.

Славейкова поляна по желание на родителите, се предлагат допълнителни дейности:

 • Английски език – 2 пъти седмично;
 • Студио по приложни изкуства и народни танци;
 • Класически балет и латино танци;
 • Футбол;
 • Плуване;
 • Йога;
 • Пиано;
 • Водени от квалифицирани и доказани преподаватели.

ДГ №156 е логопедична до 2009 г . От 2009г. до 31.05.2017г. е със статут на ДГ с логопедични групи. От 01.06.2017г. е обединена с ДГ-141 и преминава към нея, като запазва логопедичните групи и става ДГ-141 – логопедичен корпус.

Децата с езиково-говорен дефицит, които кандидатстват за логопедична група в детската градина се класират и записват след направена предварителна диагностика от специалистите на детското заведение, а не по общия ред. За тях резултатите от класирането не се изнасят в Информационната система. Кандидатстването, класирането и записването става на място в детската градина .

Новини

От 01.06.2017г. ДГ-141″Славейкова поляна“се обединява  с ДГ-156, която преминава към нея, като запазва логопедичните групи и става ДГ-141 – логопедичен корпус.

Детската градина е открита през май 1963 г. Днес в просторните и светли помещения на ДГ141 Славейкова поляна  и сграда Логопедичен корпус се възпитават и обучават 248 деца от 3 до 7 години. В ДГ-141 -основна сграда- 4 /четири/ възрастови групи; в ДГ-141 –  сграда Логопедичен корпус –   6 /шест/ възрастови групи, 2/две /възрастови групи и 4 /четири/ логопедични.

Градината разполага с отлична база, голям двор,зелени площи и вековни дървета, изградени площадки, подходящи за игри и занимания на открито. Детската градина има охрана и видеонаблюдение.

Обучението по всички направления е съобразено с държавните образователни стандарти на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура, за което се грижат  квалифицирани и опитни педагози – 20 старши учители и 2 старши учител по музика. Осигурено е целодневно медицинско обслужване. 

Децата със специални образователни потребности, които кандидатстват чрез системата за кандидатстване за логопедичните групи на детската градина, се класират и записват по преценка на диагностична комисия, а не по общия ред. За тях резултатите от класирането не се изнасят в Информационната система. Тези кандидати се информират за класацията на място в самата детска градина. Записването става в детската градина.