За нас

Детската градина Радост разполага със сграда, в която са разположени 4 възрастови групи с необходимите помещения: отделни занимални, спални, сервизни помещения, коридори и фоайета, както и административни кабинети на директор, главен счетоводител, домакин и медицинска сестра.

Всяка от 5-те целодневни групи е обзаведена съобразно потребностите на децата: светли тонове, ниски мебели, безопасни играчки.

Грижи и обучение в ДГ Радост:

В центъра на нашата работа стои детето със своите потребности и специфика. Подготовката, която получават нашите деца им осигурява един добър старт за по-нататъшното им развитие.  Това е смисълът на целенасочената и ежедневна работа на целия екип.

Допълнителни педагогически услуги:

 • Изучаване на английски език;
 • Футбол;
 • Занимания по модерни и класически танци, мажоретни състави.

Празниците са особено значими за детската градина. Всички заедно се потапяме в атмосферата на: Коледа, Баба Марта, Великден, 1-ви юни, Първия учебен ден.

Всяка група подготвя и изнася специално тържество пред родителите.

Екип

Екипът на ДГ Радост:

Директор: Марияна Тодорова

Гл. счетоводител: Диана Андонова

 Домакин: Ваня Караиванова

 Учители:

 • Станимира Василева – ст. учител
 • Петя Кацарова – ст. учител
 • Женя Кръстева – Димитрова – учител
 • Надежда Романска – учител
 • Марияна Андреева – учител
 • Ана Стоянова – учител
 • Даниела Димитрова – учител
 • Ралица Хрисова – учител
 • Жаклина Колева – учител
 • Теодора Митева – учител

 Пом. възпитатели:

 • Соня Стоянова
 • Марийка Василева
 • Донка Стоянова
 • Елена Василева
 • Жана Пенева

Документи

Документи за учебната 2020 – 2021 година

Документи за учебната 2019 – 2020 година

Протокол от класиране за прием на деца в първа възрастова група в ДГ „Радост“ за учебната 2019/2020 година

Наредба за детските градини в община Ямбол

1. ЗАЯВЛЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1

2. ДЕКЛАРАЦИЯ -ПРИЛОЖЕНИЕ 2

„Организация на учебния ден в учебно и неучебно време“

Организация на учебния ден за учебно и неучебно време за учебната 2019-2020 г.

Галерия