За нас

През 1820 г. за първи път в с. Радомирци е открито училище. Първият учител е Андрея гъркът, родом от Едрене (Одрин).

През учебната 2008/2009 г. ОУ “Отец Паисий” – с. Радомирци е обявено за средищно и от тогава в него се обучават и учениците от с. Ракита.
От 1 август 2017 г. ОУ „Отец Паисий“ – с. Радомирци е преобразувано в Обединено училище „Отец Паисий“. Провежда обучение и качествена подготовка на ученици от 1-ви до 10-ти клас, с гаранция за бъдеща успешна реализация.

Разкрита е паралелка след завършен седми клас с професионална насоченост. Учениците от VIII-ми клас имат възможност да се обучават в две професионални направления:

  • професионално направление „Строителство по професията „Помощник в строителството“ и специалност “ Основни и довършителни работи;
  • професионално направление „Приложна информатика“ по професията “ Оператор на компютър“ и специалност „Текстообработка“.

Учениците, завършили успешно X-ти клас получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средното образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

Обединено училище Отец Паисий е с европейска ориентация и стил на преподаване. Материално – техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на децата.

С всеотдайност и упоритост гради своя авторитет и върви напред, утвърждавайки се като сериозен методически център с една обща цел да предостави на възпитаниците си добро образование.

Учителският колектив се стреми да създаде позитивна учебна среда, където учениците да изявят възможностите си, да ги мотивират за активно и отговорно участие в учебния процес.

През годините се полагат грижи за обновяване и създаване на комфортна учебна среда с приложение на всички технологични нововъведения.

Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището – черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на село Радомирци.

В своето развитие ОбУ Отец Паисий се утвърждава като образователен и духовен център, благода­рение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите.

Възпитаниците в учебното заведение израстват като балансирани и цялостни личности, не само учейки, но и участвайки в различни извънкласни дейности по различни европейски проекти, за повишване мотивацията за учене, разширяващи специфичните знания, умения и компетентности.

От създаването на учебното заведение, учители и ученици вървят по светлия път на образованието и науката, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.

Повече за Историята на училището може да видите – ТУК

Колетив

СИБИН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ

тел.: +359 6576 2269
моб.: +359 879 919 909
e-mail: ou_radomirci@abv.bg

СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ
1. Сибин Ангелов
2. Цветелина Вълова
3. Таня Василева
4. Циклама Йотова
5. Анжела Кирилова
6. Любка Микова
7. Красимира Иванова
7. Благомира Благоева
8. Виктор Вълов
9. Галина Ботева
10. Бойка Семкова
11. Атанаска Дичкова
12. Елеонора Стоянова
13. Мариана Тодорова
14. Мария Велкова
15. Тихомир Радославов
16. Виолета Кушева
17. Лазар Пенков
18.Генка Иванова
19.Десислава Донова

Галерия