За нас

Добре дошли в Националния музей на образованието!
Създаден през 1973 година, музеят е наследник и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г.
Неговият фонд съхранява паметта на българското образование – около 200 000 документа, снимки и веществени материали, свързани с просветното дело от X век до наши дни.
Възстановките на килийно училище, на детска градина от края XIX век., на първото новобългарско училище ще Ви накарат да почувствате духа на нашето образователно минало.
Вратите ни са отворени за вас. Сигурни сме, че в нашите зали ще откриете своите ученически спомени.
Вашето посещение ще бъде удоволствие за нас!
Отчет за дейността на Националния музей на образованието през 2018 година изтегли
Бюджет на Националния музей на образованието за 2018 година изтегли
Работно време:
лятно – 09:00 – 18:00
неделя – по заявка
зимно – 08:30 – 17:00
събота и неделя – по заявка

Експозиция

Зала 1

Българската просвета от 9 век до 1835 г.

През IX век България първа от европейските държави създава своя църква, училище и книжнина, а старобългарският език се утвърждава като трети литературен език след старогръцкия и латинския

В годините на османско владичество /1396 – 1878 г./ българските манастири се превръщат в книжовно-просветни средища, съхраняващи средновековните традиции, българския език и съзнание. Създават се килийни училища, доминиращи в просветния живот на българите до 30-те години на 19 век. Заражда се революционно виждане за мястото на просветата в живота на народа.

 

Зала 2

Новобългарска просвета и образование 1835 – 1878 г.

Демократично по характера си, българското възрожденско училище мери ръст с европейските, издържа се от народа и служи на национално-освободителната идея. До Освобождението в България има 1500 основни, 50 мъжки класни, 20 девически класни училища, 3 гимназии и 4 специални училища.

 

Зала 3-4

Българското образование от 1878 г. до края на 20 век

Свободна България съхранява и доразвива възрожденските традиции в образователното дело. Изгражда стабилна и демократична образователна система и училищно законодателство. Осигурява непрекъснат ръст на видовете и степени училища и ВУЗ, задоволяващи потребностите от подготвени кадри и специалисти за всички области. Това нарежда България на първо място по грамотност на Балканския полуостров.

Българското училище запазва националния си облик и демократична същност, въпреки идеологизацията след 1944 г. и силното влияние на съветската педагогическа система.Днес се експериментират нови форми на обучение, а от 1990 г. паралелно с държавните, се развиват и частни училища и ВУЗ.

 

Зала 5

Възстановка на взаимно училище.

Национален музей на образованието издирва и съхранява:

документи за българското учебно дело учебници и учебно-помощна литература ученически и училищни пособия и помагала, снимки, облекла и лични вещи на ученици и учители, училищна символика, училищни песни и музикални инструменти, педагогическа литература

Музейният фонд наброява над 75 000 архивни единици

Специализираната педагогическа библиотека към музея разполага с над 30 000 тома, с обособен отдел „Старопечатна книжнина“

В музея функционират:

фотолаборатория, аудиовизуално студио, зала за временни изложби видеозала

Музеят предлага:

запознаване с историята на българското образование от IX до XX век екскурзоводни беседи, тематични лекции, уроци по профила на музея и пр. видеофилми с просветна тематика записи върху аудионосители на училищни и детски песни, стихове, драматизации и др.

Музеят извършва:

консултации по история на българското образование при разработване на курсови и дипломни работи, създаване на училищни сбирки и музеи справки за откриване на училища и детски градини в България и издава официални потвърждения за честване на юбилеи и годишнини фотографски, аудио и видео услуги

Музеят поддържа контакти със сродни музеи и институти във Франция, Унгария, Словакия, Словения, Украйна, Австрия, Германия за взаина обмяна на специализирана информация, сключване на договори за двустранно сътрудничество, както и участие в международни инициативи. От 1986 г. музеят е член на КОДИЕСЕЕ към ЮНЕСКО (субрегионален механизъм за сътрудничество в областта на изследванията и развитието на нововъведенията в образованието в Югоизточна и Южна Европа). От 2000 г. НМО е включен в системата на Usit Colours.

Експозиция