За нас


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

· обучение в класно-урочна форма

· обучение по индивидуални и комплексни програми

за получаване на средно образование по специалностите:

-кулинар

-оператор в шевното производство

-оператор в мебелното производство

· ресурсно  подпомагане на ученици от масовите училища

УЧИЛИЩЕТО ИМА:

-триетажна сграда с класни стаи

-пансион на пет етажа с леглова база и игротеки

-столова

-два физкултурни салона и спортна площадка

-две компютърни зали

РАЗПОЛАГАМЕ С ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛИСТИ ПО:

-сурдопедагогика

-психология

-начална педагогика

-логопедия

-дефектология

-слуховоречева рехабилитация

-магистри по различните предмети

 

ТЕ ЩЕ ВИ ПОСОЧАТ КАК НАЙ-ДОБРЕ ВАШЕТО ДЕТЕ

ДА БЪДЕ ОБУЧАВАНО, ЗА ДА СЕ АДАПТИРА

БЕЗ ЗАТРУДНЕНИЯ  В

ОБЩЕСТВЕНИЯ  ЖИВОТ.

Прием


ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕТО Е БЕЗПЛАТНО.

ИЗДРЪЖКАТА СЕ ПОЕМА ОТ ДЪРЖАВАТА.

 

ПРИЕМЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ЯВЯВАНЕ ПРЕД РЕПЛР, ЗАСЕДАВАЩ ПО ГРАФИК.

МОЛБИ СЕ ПОДАВАТ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ, ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ПРОХЛАДА”  № 1, ТЕЛ.: 032/26 01 52.

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС

1. Заявление от родителите до директора за приемане и записване в училището.

2. Аудиограма.

3.  Психолого-педагогическа характеристика – с подпис и печат от директора на детска градина или друга детска институция, в която детето е пребивавало.

4. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика.

5. Копие на акт за раждане.

6. Медицински документи (Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)

7. Документ за слухопротезиране – ако детето е протезирано.

 

 
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ВЪВ   ІІ – VІІІ КЛАС

1.Заявление от родителите до директора за приемане и записване в училището.

2. Удостоверение за преместване.

3. Аудиограма.

4. Удостоверение за завършен клас.

5. Психолого-педагогическа характеристика с подпис и печат от директора на изпращащото училище.

6. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика.

7. Копие на акт за раждане.

8. Медицински документи (Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)

9. Документ за слухопротезиране – ако детето е протезирано.

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Заявление за приемане (по образец от училището).

2. Свидетелство за завършено основно образование.

3. Аудиограма.

4. Психолого-педагогическа характеристика.

5. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика.

6. 4 броя снимки.

6. Медицински документи (Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)

7. Копие от акт за раждане.

8. Документ за слухопротезиране – ако детето е протезирано.

Обучение

Специалности:

  • КУЛИНАР
  • ОПЕРАТОР В ШЕВНОТО ПРОИЗВОДСТВО
  • ОПЕРАТОР В МЕБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ:

– група по синхронно пеене

– пантомима

– народни танци

– аеробика

– декупаж

– тенис на маса

 

· УЧАСТИЯ В ХУДОЖЕСТВЕНИ ИЗЛОЖБИ

· СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

· ЕКСКУРЗИИ И ЛЕТЕН ОТДИХ

· СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ФОНДАЦИЯ “ГОЛЯМ БРАТ, ГОЛЯМА СЕСТРА”