За нас

Специално училище за ученици с увреден слух –  СУУУС Свети Иван Рилски  гр. Търговище е с 105 годишна история.

През 1911 година в град Варна е създаден Държавен институт за глухонеми деца. Пръв Директор на Института е Панайот Медникаров. По-късно през 1952 година – Институтът за глухонеми деца в град Варна се закрива и се премества в град Търговище под името “Училище за глухи деца”.

До 1969 година училището за глухи деца се помещава в част от учебната сграда на І-во СОУ “Свети Седмочисленици” в гр. Търговище. В началото на 1968 година е направена първата копка на специално изградена за обучението на глухи деца сграда, която официално е открита през м.Ноември 1969 година. През 1992 година със Заповед № РД – 14 –59 от 8 .ІХ.1992 година на Министъра на образованието и науката професор Николай Василев Основно училище за деца с увреден слух град Търговище се преобразува в Средно общообразователно училище за деца с увреден слух.

От 1952 година директори на училището са:

– Александър Станчев

– Иван Мънков

– Димо Матеев

– Гатьо Гатев

– Дора Станева

– Росен Милачков – от 1992 г. и понастоящем

От 1995 година в СУУУС Иван Рилски са разкрити професионални паралелки:

  • Професия “Оператор в мебелната промишленост”, специалност “Оператор в производството на тапицирани изделия”;
  • Професия “Оператор в производството на облекло”, специалност “Производство на облекло от текстил”;
  • Професия “Кулинар”, специалност “Готвач”;
  • Професия “Строител”, специалност “Вътрешни облицовки и настилки”.

Първият випуск, получил дипломи за средно образование и свидетелства за професионална квалификация завършва обучението си през 1998 година. През 1996 година, по повод 85 години от основаването му, училището е именувано “Свети Иван Рилски“ лично от Министъра на образованието Проф. Илчо Димитров. През същата година СОУ за деца с увреден слух “Свети Иван Рилски” е удостоено със “Златна значка на СГБ” за заслуги към делото на глухите в България. Във връзка с деветдесетата годишнина от основаването си през 2001 г. специалното училище става носител на “Медал за особени заслуги” на СГБ за значителен принос към делото на глухите. В училището работят високо квалифицирани сурдопедагози, притежаващи І, ІІ и ІІІ професионално-квалификационна степен.

През 2016 година се смени името на училището, от Средно общообразователно училище за деца с увреден слух „Свети Иван Рилски“ на Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски“.

Прием

1.Ученици с увреден слух за подготвителна група и първи клас, също и с множество увреждания
2. Ученици с увреден слух от втори до дванадесети клас, също и с множество увреждания
3. Ученици с увреден слух, завършили основно образование за придобиване на професионална квалификация по Професионално направление: код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, професия код 811070 Готвач, специалност код 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки /както след седми така и след осми клас/.

 

Галерия