За нас


Помощно училище-интернат Стефан Василев се занимава със специализирано обучение и грижи за деца с умствена изостаналост в Свиленград. Училището е с държавно финансиране.

Директор на училището е госпожа Мила Иванова. Помощно училище-интернат Стефан Василев Свиленград е с дългогодишни традиции. Училището дава много възможности на деца, които въпреки проблемите си, не са по-различни от останалите, но се нуждаят от повече грижи и внимание.

След завършване на своето образование, възпитаниците на Помощно училище-интернат придобиват професия – Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за развлечения и хранене.

Още

Специализирано обучение деца от Помощно училище-интернат Стефан Василев Свиленград се занимава със специализирано обучение и грижи за деца с умствена изостаналост в града. Учебната дейност и занимания в училището се осъществяват в една учебната смяна – целодневна. Училището полага специализирани грижи за деца с проблеми в умственото си развитие.

Учебното заведение предлага следната терапевтична педагогика: Монтесори-терапия – терапевтична и педагогическа система на свободата, при която детето се развива според вътрешните си потребности, подпомагано и деликатно насочвано от специален педагог. Трудотерапия: занимателна трудотерапия функционална трудотерапия ПУИ Стефан Василев Свиленград използва, при работата си с деца, психосоциална терапия:

  • Психомоторика;
  • Позитивна психотерапия;
  • Речева терапия;
  • Сензорна терапия.

ПУИ – Свиленград използва B-PES – обучителна и образователна система за учене чрез игра.