За нас

Народно основно училище Кирил и Методий в село Душево, Габровско е открито веднага след Освобождението от турско робство около 1980г. За училище е служел мехтепя към джамията-едно доста изкъртено и разрушено здание. Тук са се учили децата от селото и близките махали.Като първи учител се сочи Димитър Попов от с.Ново село – Ловешки окръг, който бил същевременно и шивач абаджия. Понеже това здание било крайно неудобно и се грозяло от срутване, известно време учениците се учили и в частни къщи, като тая на Минко Матев до реката и в дюкяна на дядо Дечо. От 1985г. до 1988г. е било построено училище в центъра на селото с две класни стаи. В 1910г. към училището се пристроява нова класна стая. В този вид училището се ползва до 1941г. и се събаря през 1947г.

През годините на своето съществуване до днес училището винаги е било образователен и културен център. Много от завършилите тук основно образование ученици са продължили в средни и висши училища в страната.

Днес ОУ Св.Св. Кирил и Методий -Душево разполага с богата материална база-просторни класни стаи, физкултурен салон, компютърен кабинет с интернет, библиотека, учебна работилница, трапезария. Голям училищен двор със спортни площадки и игрища. Училището има 270 декара земеделска земя която предоставя за арендоване.

Учениците се обучават от І – VІІІ клас съобразно програмите на МОМН.

От 2012г училището работи по европейски проект „Повишаване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

История

От 1939 до 1941г се построява сградата на сегашното училище училище ( стара част ) със седем класни стаи и други допълнителни помещения. През 1992г. е пуснато в експлоатация и разширението или новата част на училището с още класни стаи, физкултурен салон, кабинети, санитарни възли и други спомагателни помещения.

От 1921г започват да се откриват последователно прогимназиалните класове и през 1933 училището вече е основно.

През 1961г към училището е открит интернат за влашкото население в селото тъй като за основната си работа – направа на пътища те пътуват много. С цел пълно обхващане на подлежащите деца в интерната се настаняват деца от такива семейства.

През 1973г. е построена и сграда на интерната на три етажа с кухненски блок и трапезария и направена отоплителна инсталация на всички сгради.

През 1998г. с решение на Общински съвет-гр. Севлиево интерната към училището е закрит.

От 2003г. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Душево работи като средищно училище и приема за обучение подлежащите на задължително обучение деца до 16г. възраст от района на селата – с. Душево, с. Сенник, с. Столът и с. Млечево.