За нас

Фарос е първата и най-голяма верига училища за чужди езици, която вече 30 години се развива изключително успешно на българския пазар.

Доказателства за безкромпромисното качество на образование, което предоставяме във всички свои центрове са сертификатът за качество ISO 9001:2015. Именно високото качество на обучение е гаранция за успешното усвояване на знанията. То допринася за престижа, с който се ползва компанията сред хилядите си клиенти.

Училища Фарос са част от E.G.Strategakis Group – образователна институция с дейност в 10 европейски държави.

Фарос предлага:

Целогодишни курсове по английски, немски и други езици за деца и младежи от ниво А1 до ниво С2 по Европейската езикова рамка.
Езикови ваканции – екскурзии с активни заниманя и комуникация на английски език с преподаватели на училища Фарос.

Летни градски лагери – провеждат се в нашите клонове в цялата страна и представляват приятни и забавляващи занимания с комуникация на английски език за деца от 7 до 13 години.
Летни курсове по английски и немски език – едномесечни интензивни курсове за деца, младежи и възрастни които се провеждат през лятото.
Интензивни курсове за възрастни – за тези, които разполагат не разполагат с излишно време и желаят да научат чужд език бързо.
Интивидуално обучение- според желанието на клиента.

Сертификатни курсове, подготвящи курсистите за международно признатите изпити за владеене на английски като чужд език на университета Кеймбридж – Cambridge English Language Assessment
Малки групи за подготовка за изпититите TOEFL и IELTS.
Удостоверяване на ниво – полагане на изпит с цел установяване нивото на владеене на език.
Корпоративно обучение – разработване на индивидуални програми за специфичните нужди на фирми и държавни институции.
Училища Фарос са подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж – Cambridge English Exam Preparation Centre, и подготвят за широка гама международни изпити по английски, както и за немски, френски и други езици. Целенасоченото и обхватно обучение в нашите групи за предизпитна подготовка и избираемите подготвителни модули гарантира успеваемост над средната за страната и света.

В подстраниците на нашия сайт ще намерите информация за всичките ни дейности, а ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нашите колеги в най-близкия до вас клон на училища Фарос.

Курсове

Обучението по чужд език в училища Фарос има комплексен характер, фокусиран върху интегрирано развиване на четирите комуникативни умения и езиковите знания. То е насочено към овладяването на онези значими лингвистични компетенции и ключови комуникативни стратегии, които ще гарантират изграждането на възможно най-ефективна чуждоезикова компетентност и ще спомогнат за цялостното развитие на обучаемите.

Използваните от училища Фарос методи на обучение се основават на комуникацията във всичките й разновидности. Новите понятия се въвеждат в конкретна ситуация (в контекст), като курсистите са стимулирани самостоятелно да откриват и формулират граматичните правила – така нареченият подход на активното откриване (“discovery approach”), което развива тяхната самостоятелност и повишава мотивацията им.

Набляга се на персонализацията, която допринася за активното речево взаимодействие на всички курсисти в групата. Поставя се акцент върху работата по двойки и/или в малки групи, което отстранява напрежението и позволява на учащите свободно да общуват помежду си.

Учебен материал в Фарос

Учебният материал е подбран по начин, който осигурява максимална приложимост.

Подходът е разнообразен и съвместява елементи от различни методи на преподаване. Използваната методология във всяко едно от обучителните нива включва:

  • Балансирана работа по усвояването на езика и изграждането на четирите езикови умения (слушане, говорене, четене и писане);
  • Концентрация върху развитието на необходим речников запас, заучаването на нови думи и фрази и преди всичко тяхната употреба;
  • Използването на контекстуализиран език, предоставящ възможност за ефективно слушане и четене;
  • Въвеждането на разнообразие от теми, които допринасят за развитието и усъвършенстването на лингвистичните умения.

Методите на обучение в училища Фарос се осъществяват чрез използването на аудио – визуална техника и мултимедийни и интерактивни продукти. Всеки един урок включва работа с дискове, с цел подобряване на произношението и уменията за слушане. Периодичното използване на мултимедийна програма подпомага умението за разбиране на автентичния език.

Интерактивните продукти дават възможност за допълнително упражняване на граматичните структури, както под ръководството на учителя, така и при самостоятелна подготовка. Използването на най-съвременни интерактивни дъски за обучение допълнително допринася за ефективно визуализиране на учебния процес и не на последно място повишава мотивацията на обучаемите.

За още по-пълноценното участие на курсистите в учебния процес нашият екип от методици е подготвил допълнителни материали, които включват примери и упражнения от реални сфери на дейност на учащите.

С високото качество на предоставяното обучение и ефективността на използваната методология училища Фарос са спечелили през годините доверието на хиляди обучаеми курсисти, както и на някои от най-големите институции, организации и компании в България.