За нас

ЧСУ Българско школо е образователен проект, който цели изграждането на свободомислещи, отговорни и способни млади личности.

Неговите основатели си поставят за цел създаването на общност от щастливи деца, които с придобитите в училището знания, умения и възпитание ще бъдат по-успешни в своята жизнена реализация.
В центъра на вниманието на образователния процес в Школото е детето с неговите индивидуални умения и таланти, стимулирането им с оглед на личностното развитие на детето, стремежът към експериментиране, оналгледяване на добрите примери в обществото, формирането на естетика на свободния човек, възпитаване в етичните принципи на свободното общество.
Училището отваря врати през 2002 г.
През юли 2007 г. се прави първа копка на новия учебен комплекс „Българско школо”, който отваря врати през септември 2012 г. Площта на новата сграда е 11 200 кв.м. и 512 деца могат да се обучават целодневно в училището и в детската градина.
българско школо
В класните стаи уроците се визуализират на мултимедийни дъски, а за часовете по физика, химия и биология са оборудвани специални кабинети. Сградата разполага и с просторна столова и локална кухня, която ежедневно осигурява топла и качествена храна на възпитаниците на училището.
Спортният комплекс включва:
 • плувен басейн 25м;
 • универсална спортна зала;
 • открити игрища за футбол и баскетбол;
 • открит тенис корт.

В училището се обучават приблизително 350 ученици, разпределени в 22 паралелки от по средно 15 деца. Преподавателите са с висока квалификация и солиден опит в сферата на образованието. Политика на училището е да привлича и млади специалисти като ги подпомага за плавно навлизане в сферата на образованието.

Паралелно с успешните модели на работа и добрите традиции, които училището е изградило през годините, в него са застъпени и иновативни подходи и технологии, съобразени с новите образователни потребности и начини на възприятие на подрастващото поколение.

Философията в Българско школо отговаря на следните принципи:

• Последователност и активно взаимодействие при усвояването на знанията;

• Индивидуален подход;

• Методи, ориентирани към развитие на логическо и глобално мислене на учениците;

• Професионализъм на преподавателската колегия;

• Диференцирани програми за обучение;

• Подход, насърчаващ аналитичното мислене и креативността;

• Безопасна и здравословна среда;

• Ангажираност от страна на родителите.

При желание за записване, моля, попълнете следната ЗАЯВКА за интерес

Ще се радваме да Ви приветстваме в нашето училище!

Частна детска градина „Слънчево зайче” е създадена с много любов и ентусиазъм през 1999 г. Тя е съвременна институция за предучилищно образование с целодневна организация на работа.

Нашата градина е място, в което децата се чувстват разбрани и подкрепяни в своето физическо, емоционално, интелектуално и социално  развитие. Тя е място, където те идват с удоволствие и всеки ден се срещат с нови, увлекателни и любопитни факти за света около тях.

Основна роля затова има екипът ни, състоящ се от дипломирани преподаватели, които ежедневно полагат грижи за възпитаниците на Градината, насърчават тяхната креативност, събуждат любознателността и желанието у децата  да правят своите малки и големи открития в различни области. Нашите специалисти организират този процес чрез прилагането на съвременни игрови и познавателно-обучителни методи. 

Общият капацитет на „Слънчево зайче“ е за 96 деца.

В детската градина се прилага цялостна концепция за възпитание и развитие на деца от  3 до 6 години в следните образователни направления:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Конструиране и технологии;
 • Околен свят;
 • Изобразително изкуство;
 • Музика;
 • Физическа култура;

С цел по-добра подготовка за училище, занятията по тези предмети са завишени над определения държавен минимум.

В авторската програма на Градината са включени и развиващи програми по:

 • Английски език(пет пъти седмично);
 • Руски език(5 лв. за 1 занятие с продължителност 30 мин.);
 • Водна гимнастика:
 • Плуване;
 • Народни танци и хореография;
 • Художествена гимнастика(5 лв. за 1 занятие с продължителност 30 мин.);
 • Йога за деца (5 лв. за 1 занятие с продължително 30 мин.);
 • Таекуондо (5 лв. за 1 занятие с продължително 30 мин.);
 • Футбол (5 лв. за 1 занятие с продължителност 30 мин.);
 • Приложни изкуства (6 лв. за 1 занятие с продължително 30 мин.).

Прием

Прием в учебен комплекс „Българско школо“
Уважаеми родители,
От учебната 2020/2021 г. в „Българско школо“ отваря врати първият гимназиален клас.

Визията ни за гимназиално образование е да работим с учениците и да им помогнем:

 • Да се развият като уверени и свободомислещи личности, да подхождат към динамичната и непрекъснато променяща се среда със смелост и далновидност.
 • Да притежават независимия дух, необходим за изследване на нови роли, идеи и стратегии.
 • Да завършат училище с отворен поглед към света и възможност за реализация в глобален контекст.

Профилът на обучението е математика и информатика с разширено изучаване на английски и немски език. Учебният процес включва проектно-базираното учене, работата в екип, задълбочено проучване и творческо и креативно представяне на собствени идеи.

школо

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Скъпи гимназисти,

за да бъдете сред първите гимназисти на “Българско школо” с профил математика и разширено изучаване на чужди езици, тръгнете по следните стъпки:

 1. Попълни този формуляр, с който заявяваш желанието си за кандидатстване.
 2. Избери проектно задание от долупосочения списък с предложения и заснеми видео, с което ни го представяш. Видеото качи в dox.bg и изпрати линка на priem@bgshkolo.com.
 3. Напиши мотивационно есе.

Крайният срок за предаване на трите задания е 28 юни.

Предвидили сме стипендии за първите четири най-добри представяния.

ИНСТРУКЦИИ:

За въпроси относно кандидатстването, пишете на priem@bgshkolo.com.
Въпросите може да зададете и лично на Отворени врати, които ще се състоят на 22 юни от 17:30 часа в сградата на „Българско школо“ на ул. „Майор Делов“ 10.

ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА „Слънчево зайче“

Уважаеми родители, 

При интерес да запишете детето си при нас, може да се обърнете към Мария Сендова, зам.-директор, на тел. 0889 108519 или да ни пишете на електронната ни поща detska_gradina@bgshkolo.com. Ще се радваме да отговорим на всички въпроси, касаещи обучението, екипа и условията в нашата детска градина.