За нас

ПГ по селско стопанство “Г.М.Димитров” е наследник на създаденото през 1927г. практическо земеделско училище. Подготвило е хиляди кадри по зеленчукопроизводство, лозарство, овощарство, животновъдство, механизатори, монтьори, водачи на МПС, цветари, кулинари.

През 1927г. е осветена собствената сграда в която се откриват редовни учебни занятия.

Материална база:

  • Общежитие
  • Столова
  • Кафе-сладкарница
  • Оборудван компютърен кабинет
  • Спортни площадки
  • Машинен парк

Специалности:

  • механизация на селското стопанство (Срок на обучение: 5 години; Прием след 8 клас
  • ресторантьор (Срок на обучение: 5 години; Прием след 8 клас)

Галерия