За нас

Читалището е оцелявало в най-трудни и тежки времена, защото здравия български дух е озарявал душите. Бобошевското читалище задоволява духовните потребности на местните хора, а именно:

  • развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност;
  • запазване на обичаите и традициите;
  • възпитаване и утвърждаване на национално съзнание;
  • осигуряване на достъп до информация;
  • предоставяне на компютри и интернет услуги.

Дейността на читалището се ръководи от приета Програма за работа и от Годишен календарен план.

Най-старата дейност на читалището е библиотеката, чийто фонд наброява 21 257 тома, постоянните читатели са 132. Получихме нови книги, дарени от Никола Лазаров – „Спомени от преди и след Освобождението”, от вестник „Стандарт”- Енциклопедии за ученика, „Вселената”/Хр.Ботев/, „Парадоксът на любовта”/В.Лазаров/, от Университетска библиотека „Св.св.Климент Охридски” – „Избрани трудове – монография” /Ст.Аргиров/.

Читалището разполага с компютърна и интернет зала, изпълнена по проект „Глобални библиотеки”, на 30.05.2016 г. сключихме и допълнително споразумение за сътрудничество с фондация „Глобални библиотеки”, тъй като проекта приключи.