За нас

Детска градина Слънчевата къща е детско заведение с английски език в град Пловдив. Примат се деца от 3 до 6 години.

ДГ Слънчевата къща е създадена с помоща на Американските ротарианци, които даряват пари за откриване на липсващите детски градини в България. Тук намират партньори в лицето на Пловдивския Ротари клуб „Филиполол” и работата започва.

Освен първоначалната сума по проекта в къщата влизат и много дарения. Полага се доброволен труд. Видни пловдивски бизнесмени, банкери, интелектуалци обличат работните дрехи и помагат за по-бързото отваряне на „Слънчевата къща”.

Занимания

Центърът е полудневен и предлага занимания по:

  • английски език
  • музика
  • изкуство за деца

Екипът на детската градина се състои от професионални педагози, които добре разбират уникалността на детската личности и работят за осигуряване на необходимите условия за:

  • физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето;
  • гарантира неговите права, свободи, сигурност, достойнство и уважение;
  • възпитава го в дух на толерантност;
  • приобщава го към общочовешки ценности.

Работно време:

Всеки ден от 8:00 – 15:00ч.

Галерия