За нас

ДГ СЛЪНЦЕ – Радомир се намира на адрес: ул.Сан Стефано №12

Визия

Утвърждаване в общественото пространство на детското заведение като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:
– осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 2 до 7 годишна възраст;
– гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно – образователен процес в педагогическото взаимодействие;
– водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.

Мисия на ДГ Слънце

Утвърждаване на такива съвременни иновационни модели н възпитателно – образователна дейност в детското заведение, които да осигурят
максимално развитие на детския личностен потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в
процеса на възпитание и обучение; поставяне основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова
идентичност; формиране на децата като личности на 21 век – личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство
от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. Превръщане на ДГ“Слънце“ в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване.

Детската градина разполага със собствен сайт на който може да виждате актуална информация.

Групи

Група ,,Слънчо” Първа вариант група

Учители: Иванка Славова/старши учител/ и  Дарина Стоянова/старши учител/

Помощник възпитател: Даниела Лазова

Група,,Мечо Пух” Първа група

Учители: Рени Боянова/старши учител/ и Евелина Димитрова/учител/

Помощник възпитател: Аделина Велинова

Група,,Мики Маус” Втора група

Учители: Кунка Владимирова/старши учител/  и Ирена Найденова/старши учител/

Помощник възпитател: Мая Тилиова

Група,,Бонбони” Втора група

Учители: Емилия Василева/учител/ и Ева Йорданова/учител/

Помощник възпитател: Катя Баталска

Група,,Барбарони”ПГ-5 годишни

Учители: Лидия Бачева/главен учител/  и Анa Христова/старши учител/

Помощник възпитател: Мариана Манчева

Група,,Звездички” ПГ-6 годишни

Учители: Светлана Шопска/старши учител/  и Мариaна Григорова/старши учител/

Помощник възпитател: Силва Димитрова

Прием

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

1. Попълнен екземпляр от  Заявление
2. Копие от Акта за раждане/за сравнение на данните/
3. Личен картон с имунизациите/ако има такива/
4. Изследване за :паразитология,микробиология,кръв и урина
5. Попълнена от личен лекар лична здравно-профилактична карта
6. Здравна карта на дете-празна

НЕОБХОДИМИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДЕЦАТА:

1.За прием на ново дете- изследвания микробиология, паразитология, кръв и урина.

2.За деца отсъствали един месец- изследване микробиология.

3.За деца отсъствали два или повече месеци- паразитология.

ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ,ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1.Контактна бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразно болен. Ако желае, вместо тази бележка може да удостовери това обстоятелство с декларация.

2.Личната здравно профилактична карта е с удължен срок на представяне , до средата на месец октомври.

Галерия