За нас

Песнопой е село в Южна България. То се намира в община Калояново, област Пловдив.
ОУ Отец Паисий е средищно училище и в него се обучават ученици от селата Песнопой, Иван Вазово, Горна Махала, Долна Махала, Сухозем и Отец Паисиево.
Основно училище Отец Паисий е учебно заведение в село Песнопой, Община Калояново.
Носи името на великия български народен будител и духовник, автор на История славянобългарска Паисий Хилендарски, наричан още Отец Паисий.
Днес учебното заведение е единственото училище на територията на село Песнопой, Община Калояново.
Основно училище Отец Паисий, Песнопой е с курс на обучение от първи до осми клас.
Финансирането на учебното заведение се осигурява с общински средства.

Материално – техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети.
Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.
Екип от квалифицирани педагози, преподаватели с богат опит полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.
Водещата цел на учителите в Основно училище Отец Паисий, Песнопой е да възпитат у децата добродетели, знания и умения, необходими им за справяне с предизвикателствата на 21 век.

Педагозите целят формирането на високообразовани млади хора, носещи европейско съзнание и поведение, притежаващи национални и общочовешки ценности.
Възпитаниците, завършили Основно училището днес са достойно реализирали се личности в обществото.
През всичките тези години учебното заведение в село Песнопой е извор на мъдрост и знание.