5/5 - (1 vote)

За нас

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” (заповед на МОН РД 14-90/ 26.07.1994г.) е основана през 1994г. от доц. д-р Михаил Петров. Разположена в идеалния център на София в спокойна и достъпна среда, тя е първата частна английска гимназия в България.

От 2002г. гимназията работи по програмите на Американската фондация ,,Джуниър Ачийвмънт” България (предпочитани програми по бизнес в Европейския съюз).

МИСИЯ

Посветени сме на осигуряване на отлично образование, което дава на всеки наш ученик точни и полезни знания; провокира креативното му мислене и раждането на нови идеи, за да може той да бъде активен участник в учебния процес; изгражда неговите умения и ключови компетентности за успешен и пълноценен живот; стимулира неговите интелектуални и емоционални възможности. В този творчески път нашите ученици имат безрезервната подкрепа на учителите, училищното ръководство, служителите и родителите ни. ПЧАГ „У. Шекспир” е прогресивно място, където с амбиция, иновации и решителност се постига много.

Нашата ценност са нашите ученици. Изграждаме атмосфера на уважение, доверие и разбиране на проблемите и умение за решаването им; съпричастност и готовност да си помагат един на друг. Възпитаваме ги да бъдат добри хора, спокойни и уверени, освободени по дух, със собствено мнение и позиция, честни, отговорни и инициативни. Учениците ни са мотивирани и амбициозни. Те търсят качествено образование, носещо признание в България и в чужбина. Тяхната енергия, ентусиазъм и успехи са нашето вдъхновение и предизвикателство за по-нататъшно развитие. Работим заедно, за да успеят младите хора.

Сертификати

От 2002 г. гимназията работи по програмите на Американската фондация ,,Джуниър Ачийвмънт” България. Учениците, успешно положили изпитен тест, получават Международен сертификат за икономически знания и умения.

От 2004 г. до сега гимназията премина успешно три външни инспекции с отличие за качество на чуждоезиковото обучение и управление и е със статут на акредитиран член на „ОПТИМА“ – Българската асоциация за качествени езикови услуги.

Гимназията поддържа европейски стандарти в обучението по чужди езици (английски, немски, испански, френски, руски), 5 езикови равнища съобразно общата европейска рамка (А1, А2, В1, В2, С1) и дава на своите възпитаци Европейски езиков паспорт и портфолио, одобрени от Съвета на Европа.

ПЧАГ „Уилям Шекспир“ е удостоена от издателство “Лонгмън” – България с почетен знак за изградено взаимно доверие и сътрудничество в полза на изучаващите английски език.

От 2010 г. гимназията ни е активен член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и участва в организирани съвместни дейности.

Гимназията е одобрена за иновативно училище от учебната 2017-2018 година с Решение №391/17.06. 2017 г. на Министерски съвет.

В часовете по иновативни педагогически методи в преподаването на български език и литература се изучават с новаторски подходи овладяването на текстовото структуриране, усъвършенстването на правописа, предизвикателствата на творческото писане и мисловните подстъпи към тайнствата на езика, като комуникативен инструмент и художествена вселена.

Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир-Интелект Инвест“ е училище, в което традиции и иновации вървят ръка за ръка и осигуряват едно по-добро бъдеще на младите хора.

Учебна база

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” е разположена в центъра на гр. София, в близост до най-ценните и най-значителните културно-исторически забележителности на българската столица: храм-паметник „Александър Невски”, църквата „Света София”, Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, факултет по фармация на Медицинския университет, ботаническата градина на БАН, галерията за чуждестранно изкуство, Националната опера и балет и много други.

Гимназията разполага с подходяща учебна база: просторни учебни помещения, химическа лаборатория, музикална зала, библиотека и читалня, компютърни и интерактивни зали с достъп до Интернет, модерно обзаведен физкултурен салон и фитнес зала, лекарски кабинет.

Библиотеката на гимназията съчетава информационни, образователни, културни и възпитателни функции. В богатия библиотечен фонд са включени:

 • тестове за текущ контрол и външно оценяване (матура) по всички учебни предмети;
 • справочници и граматики по български език и литература и чужди езици;
 • илюстровани речници по чужди езици, химия, биология, астрономия и др.;
 • универсална енциклопедия “Britannica”;
 • всички художествени произведения по учебната програма по български език и литература на МОН и литературна критика към тях, които позволяват резултатна самоподготовка.

В помощ на учителите библиотеката притежава:

 • художествена литература на английски език – класика и съвременна литература за тинейджъри;
 • научните списания: “Български език и литература”, “Чуждоезиково обучение”, “Математика”, “Природни науки” и др., които популяризират добрите педагогически практики и поддържат научната и методическата компетентност на преподавателите;
 • в. “Учителско дело”, в. “Аз-буки”, “Държавен вестник“ и др., в които има нормативни документи за образованието и информация за неговата посока на развитие.

Прием

ОБУЧЕНИЕ

Профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език по избор: испански, немски или руски език.

Профилираната подготовка е разположена във втори гимназиален етап (11 и 12 клас).

Задължителните профилиращи предмети в Профил „Чужди езици“ са: английски език и втори чужд език.

Задължителните трети и четвърти профилиращ предмет могат да се избират от обявените варианти.

Профилиращите предмети са едни и същи за 11 и 12 клас и не могат да бъдат променяни.

ВАРИАНТИ НА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

(1) Дигитални изкуства и Предприемачество
(2) Български език и литература и История и цивилизация
(3) Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование.

Варианти (1), (2) и (3) се сформират  при минимум 6 ученици, заявили желание за изучаване на съответния вариант.

Изучава се „Разговорен английски език“ – в VІІІ клас и „Бизнес английски език“ в ІХ и Х клас.

Гимназията е одобрена за иновативно училище от учебната 2017-2018 година с Решение №391/17.06. 2017 г. на Министерски съвет. В часовете по иновативни педагогически  методи  в  преподаването  на  български език и литература се изучават с новаторски подходи овладяването на текстовото структуриране, усъвършенстването на правописа, предизвикателствата на творческото писане и мисловните подстъпи към тайнствата на езика, като комуникативен инструмент и художествена вселена.

Обучението се осъществява в дневна, индивидуална и самостоятелна форма.

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Английски език (І–ви чужд език)
 • Немски, испански или руски език (ІІ-ри чужд език – при група минимум от 6 ученици).
 • Дигитални изкуства
 • Предприемачество
 • Английски език (І–ви чужд език)
 • Немски, испански, или руски език (ІІ-ри чужд език – при група минимум от 6 ученици).
 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • Английски език (І–ви чужд език)
 • Немски, испански или руски език (ІІ-ри чужд език – при група минимум от 6 ученици).
 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

ДИПЛОМА

Гимназията издава на своите ученици:

 • Удостоверение за завършен І гимназиален етап на средното образование
 • Удостоверение за завършен ІІ гимназиален етап на средното образование
 • Диплома за средно образование – след завършен ХІІ клас и успешно положени Държавни зрелостни изпити, която дава право за кандидатстване във висши училища в България и чужбина.
 • Сертификати.
 • Европейски езиков паспорт и портфолио, одобрени от Съвета на Европа.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • Интензивно изучаване на английски език като І чужд език.
  Билингвално преподаване на учебни предмети: история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.
 • Включване на часове по разговорен английски език с преподаватели от Великобритания за развиване на комуникативните умения.
 • Провеждане на обучение по бизнес английски език в 9-ти и 10-ти клас.
 • Поддържане на европейски стандарти в обучението по чужди езици – 5 равнища съобразно Общата европейска езикова рамка (А1, А2, В1, В2, С1).
 • Постигане на висока успеваемост на Държавните зрелостни изпити и на кандидатстудентските изпити в България и чужбина.
 • Организиране на допълнително полагане на изпити по английски език и получаване на международен сертификат.
 • Възможност за провеждане на езикови практики във Великобритания.
 • Организиране на пролетно училище по разговорен английски език с преподаватели от Великобритания.

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

 • В Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” като втори чужд език се изучават :  испанскинемски или руски език, по избор на ученика.
 • Училището работи по оригинални учебни системи по съответните чужди езици във всички класове.

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 • Текстообработка (бизнескореспонденция на английски език).
 • Разговорен английски език с преподаватели от Великобритания .
 • Английски език – подготовка за олимпиади и състезания.
 • Английски език – подготовка за Държавни зрелостни изпити.
 • Български език и литература – подготовка за Държавни зрелостни изпити.
 • Български език и литература.
 • Бизнес английски език.
 • Математика
 • Дигитални изкуства

ИЗВЪНКЛАСНИ КУРСОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

Предлагаме различни и интересни допълнителни извънкласни занимания, с които да развиват своите интереси и след учебния ден.

 • Журналистика и Дебати
 • Илюстрация и Рисуване
 • Сценични изкуства
 • Творческо писане

Извънкласните курсове се провеждат срещу заплащане, като графикът на занятията и големината на групите се определят допълнитено след заявен интерес.

КУЛТУРНООБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗЯВИ

 • Изнесени часове в музеи, галерии, други институции
 • Посещения и обсъждане на театрални и оперни постановки
 • Срещи с интересни личности
 • Общоучилищни тържества, ритуали, чествания, шоута
 • Олимпиади, конкурси, състезания, дискусии, изложби и др.
 • Участие в национални и международни инициативи и интернет програми: Мениджър за един ден, Компютърни симулации по икономика и мениджмънт и др.
 • Участие в училищни, регионални, национални и международни проекти
 • Екскурзии и пленери

Прием

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023Г.

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023г. ГИМНАЗИЯТА ПРИЕМА:

      1. Учeници, завършили VІІ клас за паралелки с интензивно изучаване на английски език в VІІІ клас – профил “Чужди езици”.

 • С изпит – в удобно за кандидата време.
 •  С резултати от НВО

        2. Ученици в ІХ, Х,ХІ, ХІІ клас от други училища в България.

        3. Ученици от други държави във всички класове. (В гимназията са се обучавали и се обучават чуждестранни ученици).

Приемно време от 07.02.2022 г. – от 11:00 до 17:00 часа. Нужна е предварителна уговорка за срещата.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Среща с ученик и неговите родители
 • За постъпване в VІІІ клас с интензивно изучаване на английски език – тест и съчинение на свободна тема на български език и Placement English test – за установяване нивото на език
 • За постъпване в останалите класове – приравнителни изпити при разлика в училищните учебните планове и Placement English test – за установяване нивото на език.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 •  За VІІІ клас с интензивно изучаване на английски език:

– При кандидатстване за полагане на приемен изпит – заявление-за-приемен-изпит-8  и копие от бележника за VІІ клас с оценките от първи срок или свидетелство за основно образование;

– При записване – свидетелство за основно образование (оригинал). За записване в VІІІ клас се признават резултатите от Националното външно оценяване – VІІ клас.

 • За останалите класове:

– Удостоверение за преместване, копие от личния картон и копие от училищния учебен план.

Провежда се и събеседване с кандидатите и с техните родители (настойници).

Записването се извършва по всяко време на годината.

ЗА ЗАПИСАН СЕ СЧИТА УЧЕНИК С ПОДПИСАН ОТ РОДИТЕЛЯ ДОГОВОР И ВНЕСЕНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД.

ТАКСИ УЧЕБНА 2022-2023 Г.

СТАНДАРТНА ТАКСА – EUR 4750 -2 вноски

 • Вноска 1-   EUR 2400 – при подписване договор
 • Вноска 2 – EUR 2350 – до 31.01.2023

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ТАКСИ И ОТСТЪПКИ

1. ЕДНА ВНОСКА – EUR 4350 – до 15.06.2022

2. ДВЕ ВНОСКИ – EUR 4500

 • Вноска 1 – EUR 2300 – при подписване договор
 • Вноска 2 – EUR 2200 – до 14.12.2022

3. ЧЕТИРИ ВНОСКИ– EUR 4600

 • Вноска 1 – EUR 1300 – до 14.09.2022
 • Вноска 2 – EUR 1100 – до 14.11.2022
 • Вноска 3 – EUR 1100 – до 14.01.2023
 • Вноска 4 – EUR 1100 – до 14.03.2023

ТАКСА КАНДИДАТСТВАНЕ – EUR 50

Включва дейностите по прием на нови ученици – среща с родителите и ученика, разглеждане на документи, провеждане и оценяване на тестовете, обратна връзка и административни дейности, свързани със записването на ученика.
Таксата се внася при подаване на заявлението за кандидатстване по следната сметка, като задължително се посочват трите имена на ученика:

Банка:   ОББ
BIC:       UBBSBGSF
IBAN:    BG43UBBS80021028148850

Административни услуги

Галерия