За нас

Със заповед на Министерството на земеделието от 15.04.1948 г. в Мездра започва да функционира ПРАКТИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ – петото в страната и първото на територията на Северозападна България. В началото липсва материална база и технически пособия, но има всеотдайност и ентусиазъм.Още през 1948 г. излизат първите възпитаници на училището. До края на същата година, за по-малко от 5 месеца се подготвят 79 трактористи. През 1955 г. училището се настанява в нова масивна сграда даваща възможност да се направи коренен прелом в учебно-възпитателната работа. Построява се първото хале на работилницата, където се обособяват кабинети по трактори – двигатели, трактори-трансмисии, селскостопански машини, шлосерство, ковачество и др.

Със Заповед № РД-09-332 от 07.04.2003 г. /ДВ бр. 39/2003 година/ на МОН училището е преименувано на: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ПГ по МСС – гр. Мездра. От 2004 г. са възстановени 136 дка земеделска земя собственост на училището. Установени са контакти с фондация работеща с холандски дарители, с която се разработват съвместни проекти. За учебната 2004 / 05 г. в училището се въвеждат: професия “ Техник-озеленител “, специалност “ Цветарство “ и специалност “ Механизация на селското стопанство “. Това е ПГ по МСС – гр. Мездра – едно малко учебно-производствено предприятие. През годините на съществуването си, училището се е управлявало от следните директори: – НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАСЕВ – ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ – ИНЖ. КРАСИМИР ИЛИЕВ – БОРИС БОРИСОВ – ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ – ИНЖ.ЦВЕТКО ТЪРНАВСКИ – ТОШКО СТОЯНОВ Съществен принос за развитието на училището и получили правителствени отличия са следните учители: – Асен Ботев – с орден “Кирил и Методий” – Цветан Цеков- с орден “Кирил и Методий” – Илия Вътов – с орден „Кирил и Методий” – инж. Цветко Търнавски – Отличник на МНП – Костадин Иванов – Отличник на МНП През м. май 2008 година училището празнува 60-годишен юбилей от създаването си.

Специалности

ПРОФЕСИЯ: ”ТЕХНИК ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА“

Специалност: “ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ” –

Прием: след 7 клас– 13 ученици

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

Дуална форма на обучение

Свидетелство за III-та степен на

професионална квалификация

 

ПРОФЕСИЯ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИК“

Специалност: „ЕЛЕКТРООБРЗАВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА“

Прием: след 7 кл.-13 ученици

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

Дуална форма на обучение

Свидетелство за III-та степен на

професионална квалификация

 

ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

СПЕЦИАЛНОСТ: „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

ПРИЕМ: След 7-ми клас, 1 паралелка – 26 ученици

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

КВАЛИФИКАЦИЯ: Трета степен на професионална квалификация по професията “Техник по транспортна техника“