За нас

ПГТ Асен Златаров основавайки се на дългогодишните си традиции, непрекъснато утвърждава своя облик на динамично развиваща се образователна институция и завоюва позиции на водещо и авторитетно училище в Пловдив и страната.
Ние имаме 60-годишен опит в ориентиране на обучението в посока задоволяване на потребностите на пазара на труда. Стремежът ни е да въвеждаме нови специалности, които да отговарят на динамичното развитие на туризма в България.
Професиите , които се усвояват в Гимназията са актуални. Те са в областта на туризма – най- красивия и бързо развиващ се отрасъл в България.

В новите пазарни условия професионалното образование не може да гарантира работни места, но то може да гарантира подготовката, да направи младите хора конкурентноспособни.
Част от практиката на нашите възпитаници се осъществява в реални условия – хотели, ресторанти, сладкарски цехове у нас и в чужбина-Германия.

В Гимназията 29% от паралелките са с интензивно чуждоезиково обучение. Ръководството винаги е отчитало значението на владеенето на чужди езици в съвременното глобално общество. Поддържаме английски, немски, френски и руски език. Външното оценяване по чуждоезиково обучение в 8-ми клас показва добро владеене на езика от учениците. Доказателство за това е тримесечният им самостоятелен стаж в Германия.
Наред с новостите в учебната работа, животът в ПГТ се обогатява и с нови изяви и дейности извън нея. Благотворителните коледни базари, Денят на таланта, училищният вестник, олимпиадите и мн. др са пример за това.

За ПГТ Асен Златаров

За доброто име на Гимназията допринасят успехите в националните състезания по професии под егидата на МОН, на Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство в България „Гурмино”, в националните ученически игри по футбол, баскетбол, участието в градски и регионални състезания и мероприятия.
Особено отговорна и прецизна е дейността ни при подготовката и обслужването на коктейли, официални приеми и редица представителни мероприятия в Международния панаир, в “Новотел Пловдив”, парк-хотел “Санкт Петербург”, “Марица”, “Империал” и др.

Преподавателите по специалните и общотехническите предмети са с висше икономическо или инженерно образование, с педагогическа правоспособност и висока квалификационна степен. Висококвалифицирани и компетентни са преподавателите по общообразователните предмети.

Ръководството и учителите с обединени усилия посрещат и се справят с нови предизвикателства – Държавни зрелостни изпити, система за диференцирано заплащане, участие в проекти
Училището е член на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България и на Съвета по туризъм.

Прием след 7 клас

Балообразуване:

Сбор:

– удвоения брой точки от НВО по математика;
– удвоения брой точки от НВО по български език и литература;
– оценката по география и икономика и биология и здравно образование от удостоверението за завършен 7-ми клас, превърнати по скала в точки в съотвествие с ДОС.

Специалности в ПГТ Асен Златаров:

– Организация на хотелиерството – с интензивно изучаване на английски език
– Организация на туризма и свободното време – с интензивно изучаване на английски език
– Кетъринг – с интензивно изучаване на немски език
Записване на приетите ученици:

I етап: 28.06 – 30.06.2017 г. вкл.
II етап: 05.07 – 07.07.2017 г. вкл.
III етап: 18.07 – 19.07.2017 г. вкл.

Работно време:

Всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа

Прием след 8 клас


Прием по документи

Балообразуване
Сбор от оценките:
– утроената оценка по химия и опазване на околната среда
– удвоената оценка по български език и литература
– оценката по математика

Специалности в ПГТ Асен Златаров:

– Производство на кулинарни изделия и напитки
– Производство на сладкарски изделия
– Срокове за подаване на документи:

I етап: 03.07 – 5.07.2017 г. вкл.
II етап: 11.07.2017 г.
III етап: 19.07.2017 г.

Работно време:

Всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа

Необходими документи:

– Молба по образец
– Свидетелство за завършен осми клас
– Медицинско удостоверение
– Здравен картон (при записване)
– Удостоверение за преместване (при записване)
– Копие на акта за раждане (при записване)