За нас

ПТГ Васил Левски е училище с традиции, със собствен облик и ясна политика за бъдещето.

Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ разполага с много добра материално – техническа база и с отлично оборудвани кабинети.

Гимназията се намира се в центъра на гр. Видин до общинския пазар.

Професионална техническа гимназия е утвърдена като единственото училище, което задоволява интересите на младите хора към съвременните технически науки.

Училището разполага със собствен сайт.

Мисия

Формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация!

Визия на ПТГ Васил Левски

Утвърждаване на ПТГ „Всил Левски“ гр.Видин, като конкурентно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

История

ПТГ Васил Левски през годините

Първата учебна година и първия учебен ден за училището и учениците на ТМТ е през 1962г.

В учебната сграда, предвидена за Политехническа гимназия започва първия учебен ден за първите ученици на ТМТ. Последните довършителни работи вървят заедно със започналия вече учебен процес. Първите ученици са около 150 на брой, разпределени в четири паралелки:

 •   Технология на машиностроенето (ТМС) – студена обработка
 •   ТМС—топла обработка на металите
 •   Електротехника—ел.обзавеждане на промишлени предприятия
 •   Експлоатация и ремонт на автомобили и трактори

През 1966г. В ТМТ “Коста Йорданов” се поставя началото на кабинетното обучение. Оборудват се кабинети по физика, химия, математика, чужди езици.

За пръв път в техникумите се въвежда двусрочната система на обучение.

През периода 1960 – 1980 година на територията на гр. Видин се развиват както транспорта така и промишлеността, което дава реални перспективи за реализация на учещите в нашето училище.

През 90-те години специалностите са:

 •   Автомобили и кари.
 •   Радио и телевизия.
 •   Ел. обзавеждане на промишлени предприятия.
 •   Монтьор и водач на МПС.
 •   Монтьор на машини, уреди и съоръжения.

От 1995 до 2000г. в ТМТ се обучават и ученици по специалност „Топлинна и Хладилна техника“ . На 1.08.2001 в резултат на сливането на ТМТ със СПТУ по строителство „Христо Смирненски“ нашето училище вече придобива нов статус – Професионална гимназия. Училището става приемник на традициите в строителството и строителната механизация. Началото и на ТИХ, и на ТОХ е поставено именно в сградата на нашето училище – тогава ТМТ, а сега Професионална гимназия – Видин.

Професионална гимназия – Видин е създадена на 01.08.2001гГимназията и е наследник на Техникум по механотехника и СПТУ по строителство“Христо Смирненски“.

И до днес

През 2005 г. училището се преименува на    Професионална техническа гимназия “Васил Левски”, която предлага:

 •   Добре поддържани кабинети по общообразователна и професионална подготовка.
 •   Богата материална техническа база създадена и обогатявана вече над 40 години.
 •   Курсове за водачи категория – B.
 •   4 компютърни кабинета с изградена мрежа и Интернет.
 •   Богата библиотека.
 •   Перфектни условия за провеждане на учебна практика.
 •   физкултурен салон.

Обучението в нашето училище е един своеобразен трамплин за амбициозните и способни младежи по пътя им към Висшите технически учебни заведения.

Любовта към знанието не е даденост, тя се изгражда, развива и усъвършенства.

С тази благородна задача се е заел колектива на ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВИДИН.