За нас


Развитие на образованието в СУ Паисий Хилендарски – село Скалица

В 1853година се открива светско българско училище. Пръв учител е даскал Константин, а след него Иван Тошев, а учителя Апостол хаджи поп Савов въвел Рибния буквар.

Самостоятелна сграда се строи по инициатива на поп Павли от селото в 1879 година, а 1880 учениците до четвърто отделение вече учат в нея. Броят на учениците расте, сградата не може да ги побере и в 1922 година с доброволен труд и дарения се построява нова по-голяма със седем класни стаи и две учителски. От следващата учебна 1924/25 година се открива трети прогимназиален клас и се полагат матури. Учат около 200 ученика.

От 1925 година училището е наречено Отец Паисий.

На 15.ІІІ.1938 година училищната сграда се запалва и изгаря. Новата сграда, която е и настояща е построена още същата година отново с доброволен труд и дарения на скаличани, а 1940 година учениците вече учат в двуетажната сграда с 10 класни стаи и две учителски.

Трайна следа в образователното дело са оставили Павел Димитров свещеник и учител, Димитър Вълчев-30 години учител и директор, който събирал материали за историята на селото и училището, възстановил летописната книга след пожара в училището, Йордан Милковски станал по-късно професор.

През 1933 година допълнително в старото училище е открито земеделско училище със срок на обучение 2 години. Директор е Димитър Кралев. В 1934 година за него е построена отделна сграда съществуваща и до днес, а то просъществува до 1971 година вече като професионално училище по механизация на селското стопанство.

Създаване на СУ Паисий Хилендарски – село Скалица

Училището в с. Скалица възниква и се развива в един типично селски район, в чийто икономика централно място заема земеделието.Селото е разположено в югозападната част на Ямболска област и е естествен център на района и кръстопът.

През него преминават пътищата за град Ямбол, Тополовград, Елхово, Нова и Стара Загора, Сливен, Димитровград и Хасково. Това дава възможност за ежедневно пътуване на учениците не само от по-близките, но и по-отдалечени селища разположени на посочените транспортни линии.

Навярно този факт не е бил без значение и в миналото, а оживените контакти са формирали едно будно и родолюбиво население, което осъзнава рано необходимостта от грамотни хора. Около 1832-1833 година по инициатива имено на най-будните от тях и с ходатайството на Петър Проданов-Яловеца пред мюдюрина в Одрин е открито килийно училище в Беглишкия хамбар.

СУ Паисий Хилендарски – село Скалица в наши дни

От създаването си до настоящия момент училището не е затваряло врати/дори в тежките дни на война/ и е събирало децата на Скалица, а и тези на околните села под своята стряха. Пръскало е светлина и разум,ползвало се е с подкрепата на обществеността и на цялото население на селото.

Грижа на училищното настоятелство е била да има добра материална база и финансиране, затова са съдействали то да бъде на няколко пъти оземлено към което се прибавили и дарения така, че земята достига 1100 дка. Отделно земеделското училище е снабдено със земя за практическите си занятия.

От учебната 1983/1984 година училището става ЕСПУ/единно средно политехническо училище/с първа степен. Учебната 1990/1991 година е вече Средно общообразователно училище/СОУ/.

Демографските процеси дават своя отпечатък и от лятото на 1999 година със заповед на Министъра на образованието и науката е преобразувано в основно училище.

Днес то отново изпълнява средищни функции и в него се обучават деца от девет населени места- Скалица, Голям Манастир, Генерал Тошево, Овчи кладенец, Маца, Полски Градец, Межда, Савино, Миладиновци.

Усилията на педагогическия колектив са насочени към утвърждаването му като средищно не само поради разположението си- на кръстопът, отдалечено от градския център, но и с качествената и конкурентна подготовка на своите ученици.

Прием

Училищен план-прием 2018_2019г

20-26.06.2018г Подаване на документи за участие в приема;

до 03.07.2018г. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап;

04-06.07.2018г Записване  на приетите на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап;

до 12.07.2018г. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап;

13-17.07.2018г Записване на приетите на втори етап на класиране

19.07.2018г. Обявяване на записалите се ученици и броя незаети места след второ класиране;

20-24.07.2018г Подаване на документи за участие в трети етап на класиране;

до 26.07.2018г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап;

Галерия