За нас

Комисия Фулбрайт провежда конкурси за стипендии в САЩ за:

•    Студенти за обучение в магистърски и докторски програми;
•    Учени и университетски преподаватели за изследователска и преподавателска дейност;
•    Специалисти за професионална квалификация.

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР КЪМ БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН ФУЛБРАЙТ

София 1000, ул. Витоша 12, ет. 5, тел. 0879349576
e-mail: studycenter@fulbright.bg
Internet: www.fulbright.bg
Учебният център към Комисия Фулбрайт предлага:

  • Подготовка за американските стандартизирани тестове iBT TOEFL, SAT, GRE, GMAT;
  • Обучение по английски език , всички нива, по системите New Headway, Straightforward и International Express;
  • Курсове за Първи сертификат на Кеймбридж (FCE) и за британския сертификат IELTS;
  • Курсове по бизнес английски и бизнес кореспонденция;
  • Езиково обучение за корпоративни клиенти;
  • Всички курсове са съобразени с общоевропейската езикова рамка (CEFR).

КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР КЪМ КОМИСИЯ ФУЛБРАЙТ
София 1000
ул. Витоша 12,  етаж 5
тел.:  (02) 9816830, факс: (02) 988 4517
e-mail: steneva@fulbright.bg
Internet: www.fulbright.bg

Консултантският център към Комисия Фулбайт предлага:

  • Индивидуални и групови консултации за американската образователна система и процеса на кандидатстване в американски университети;
  • Информация за източниците за финансиране на образованието в САЩ и процеса на кандидатстване за финансова помощ;
  • Справочна литература за американски университети;
  • Информация за програмата Фулбрайт (видове стипендии и изисквания към кандидатите).

В КОМПЮТЪРНИЯ ЦЕНТЪР КЪМ КОМИСИЯ ФУЛБРАЙТ се провеждат  тестовете iBT TOEFL, GRE, GED, PMI, EPSO и др.
София 1000
бул. Алабин 16-20, ет. 6, стая 603

тел.:  (02) 980 49 85; (02) 981 22 15
e-mail: stcsofia@fulbright.bg.

Центрове

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ НА КОМИСИЯ ФУЛБРАЙТ В СТРАНАТА

Пловдив
Пловдивски университет Паисий Хилендарски
Катедра по англицистика и американистика
ул. Цар Асен № 24, Пловдив 4000
Консултант: Милена Кацарска
тел. 0889 208 398
e-mail: milena.katsarska@gmail.com

Велико Търново
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий
Катедра по англицистика и американистика, каб. 524
ул. Теодосий Търновски № 2, Велико Търново 5003
Консултант: Пейо Карпузов
тел. 0887 196 681
е-mail: fulbright_vt@abv.bg

Шумен
Шуменски университет Епископ Константин Преславски,
ул. Университетска №115, Шумен 9712
Консултант: Румяна Тодорова
тел. 0893 352 244
e-mail: r_todorova@yahoo.com

Сливен
Технически университет – Сливен,
бул. Бургаско шосе № 59, Сливен 8800
Консултант: Петя Копанкова
тел. 0888 211 686
e-mail: petia_kopankova@yahoo.com

Смолян
бул. България № 85, каб. 101, Смолян 4700
Консултант: Людмила Тенева
тел. (0301) 63 680
e-mail: lteneva@abv.bg

Видин
СОУ Цар Симеон Велики,
ул. Търговска №6, Видин 3700
Консултант: Диляна Стефанова
тел. (094) 606 734
e-mail: fulbright_vidin@abv.bg

Кърджали
Дружество Приятели на САЩ
бул. България № 61, Кърджали 6600
Консултант: Екатерина Георгиева
тел. (0361) 622 04
е-mail: fulbright.kj@gmail.com

Програма

Предложеният проектозакон се приема без дебат и става закон, подписан от президента Хари Труман на 1 август 1946 г. През 1961 г. по времето на президента Джон Кенеди, сенаторът Фулбрайт и представителят на щата Охайо, Уейн Хейз, прокарват “Закон за образователен и културен обмен”, известен още като закона “Фулбрайт-Хейз”. Той окончателно утвърждава и формулира целите на програмата “Фулбрайт”: “…да помогне на правителството на САЩ да задълбочи разбирателството между американския и другите народи чрез образователен и културен обмен, да подсили връзките, които ни сближават с други нации, като даде възможност да се демонстрират постиженията в областта на образованието и културата от страна на американския народ, както и техния принос към всеобщия стремеж за мирен и плодотворен живот на цялото човечество; да разшири международното сътрудничество в името на напредъка в образованието и културата; да подпомогне чрез всичко това развитието на отношения на приятелство, взаимопомощ и мир между Съединените щати и другите страни.”

В днешно време БАКОО Фулбрайт:

Днес, “Фулбрайт” е най-широко признатата и престижна програма за обмен в света. През изминалите седем десетилетия чрез програмата “Фулбрайт” е осъществен академичен и културен обмен на около 325 400 стипендианти, 122 800 от САЩ и 202 600 от други страни по света. Тя функционира в над 155 страни и ежегодно присъжда чрез открит конкурс около 8 000 нови стипендии в цял свят на хора с потенциал да представят културното многообразие на тяхната нация.

След завръщането си в родината голяма част от фулбрайтовите стипендианти се реализират като изтъкнати учени, журналисти и творци, политици, дипломати, членове на правителства, дори държавни глави и министър-председатели. Тридесет от стипендиантите по програмата са заставали начело на държавата си; петдесет и трима са носители на Нобелова награда, осемдесет и шест – на наградата Пулицър, двадесет и осем са получили стипендията за гении на фондация Макартър, а четиринадесет са носители на Президентския медал на свободата.

Програмата “Фулбрайт” се администрира от Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ със съдействието на агенции като Института за международно образование и Съвета за международен обмен на учени. Съветът за международни стипендии “Джеймс Уилям Фулбрайт” , който се състои от дванадесет души назначавани от американския президент, определя основните насоки на образователния обмен. В 50 страни извън САЩ програмата “Фулбрайт” се осъществява от фулбрайтови комисии, които отстояват принципа на двунационализма, недвусмислено подчертаван от самия сенатор Фулбрайт. “Никога не съм искал това да бъде чисто американска програма… Във всяка страна двунационални комисии трябва да разработят програма, съответствуваща на техните разбирания за подбор на студенти, учители, преподаватели и естествено на техните проекти.”

Основният източник за глобално финансиране на програмата “Фулбрайт” са средствата, ежегодно отпускани от американския Конгрес. За финансовата 2015 г. те възлизат на 236 милиона щатски долара. Голяма част от държавите, които участват в програмата “Фулбрайт”, както и фондации и приемащи институции съфинансират програмата чрез финансови средства и/или материална подкрепа.

Галерия