За нас

Частна детска градина и ясла „Джани РоДари“ започва да функционира като полудневна детска градина. Това става с разрешение на МОН – Заповед РД 14-14.16.03.2006г.

През 2007г. се превръща от полудневна в целодневна детска градина със Заповед РД-14-84/18.05.2007г.

ЧДГ „Джани РоДари“ е базова детска градина към ФНПП. Уникалната материална база и високият професионализъм на служителите дават възможност на бъдещите педагози да усвоят безценен опит и знания. Стаите и занималните са светли и слънчеви, обзаведени функционално, уютно и модерно.

В детската градина работим по одобрената от МОН програма.

В учебен комплекс „Джани РоДари“ се използват методи за обучение както от философията на Монтесори, така и от Валдорската педагогика. Гордеем се и със своята авторска програма за обучение и възпитание, която се базира на „Граматика на фантазията“, написана от нашия патрон – Джани Родари

Приемът в детска ясла“Джани РоДари“ започва от едногодишна възраст. Разполагаме с три яслени групи:

 • 1-ва ясла „Малка приказна пътечка“, 1 – 1,5-годишни
 • 2- ра ясла „Ръка за ръка“, 1,5 – 2,5-годишни
 • 1-ва Група „Вариант“ „Аз съм в детската ясла“ – 2 – 3-годишни

Прием

Ясла

Приемът в Целодневна детска ясла „Джани РоДари“ започва от едногодишна възраст.
Разполагаме с три яслени групи:

1-ва  яслена група –  1-1,5-годишни – 1 място
2-ра  яслена група А –  1,5-2,5-годишни  – няма места
2-ра яслена група Б – 1,5-2,5-годишни  – 4 места
група Вариант „А“  – 2,5-3-годишни – няма места
група Вариант“Б“  – 2,5-3-годишни – 3 места

Децата имат възможност да се обучават и възпитават от учители професионалисти, които с обич се грижат за тях, съобразявайки се с индивидуалните им и психологически особености.

Работим по одобрената от МОН програма
1-ва ясла- Малка приказна пътечка
2- ра ясла- Ръка за ръка
3-та група „Вариант“- Аз съм в детската ясла- Изкуства.
Стаите са светли и слънчеви, обзаведени функционално, уютно и модерно.

Разполагаме с:

– 15 дка паркова площ
– 3 площадки за игра и спорт
– площадка по безопасност на движението
– тенис-корт, игрище за волейбол и футбол
– собствена кухня
– транспорт
– 24-часова охрана, недопускаща лица без пропуски
– здравно обслужване
– консултации с психолог, логопед и ресурсен учител
– сензорен кабинет

Детска градина

Детската градина Ви предлага приказния свят на Джани Родари, съчетан със съвременен лукс и нежна професионална грижа за Вашите деца, които го заслужават!

Частна  детска градина „Джани РоДари“ започва да функционира като полудневна детска градина. Това става с разрешение на МОН – Заповед РД 14-14.16.03.2006г.

През 2007г. се превръща от полудневна в целодневна детска градина  с  разрешение на МОН- Заповед РД-14-84/18.05.2007г.

ЧДГ „Джани РоДари“ е базова детска градина към ФНПП. Уникалната материална база и високият професионализъм на служителите дават възможност на бъдещите педагози да усвоят безценен опит и знания. Стаите и занималните са светли и слънчеви, обзаведени функционално, уютно и модерно. Децата имат възможност да се обучават и възпитават от учители професионалисти, които с обич се грижат за тях, съобразявайки се с индивидуалните им и психологически особености.

Работим по одобрената от МОН програма.

1-ва група Аз съм в детската градина- 1група- Изкуства
2-ра група Аз съм в детската градина – 2група- Изкуства
3-та група Аз съм в детската градина – 3група- Изкуства

Ръководството осъществява тясна връзка с родителите, за да се чувстваме като хора, дали всичко от себе си в тези най-важни години за детето. Езиковото обучение по английски започва от 3-годишна възраст, а втори западен език  – по желание на родителите – от 4-годишна възраст. Езиковото обучение е включено в месечната такса – английски език – всеки ден по 2 часа,руски и немски език – два пъти седмично.

В месечната такса са включени и музикални занимания с музикален педагог.

Провеждаме открити уроци на всеки месец и половина.

В учебен комплекс „Джани РоДари“ се използват методи за обучение както от философията на Монтесори, така и от Валдорската педагогика. Гордеем се и със своята авторска програма за обучение и възпитание, която се базира на „Граматика на фантазията“ написана от нашия патрон – Джани Родари.

След разширението си градината разполага вече и със сензорен кабинет за релаксация, където Вашето дете ще се чувства спокойно и защитено от негативни емоции и състояния. Релаксацията откъсва съзнанието от емоционално заредените мисли и насочва вниманието на детето към заобикалящите го предмети. По този начин то преодолява емоционалния си проблем и отново е в готовност да се включи в социалната среда.

ЧДГ Джани РоДари разполага с:

 • физкултурен салон, за който имаме издадено Удостоверение №2229008270/18.09.2008г.;
 • 15 дка паркова площ;
 • 3 площадки за игра и спорт;
 • площадка по безопасност на движението;
 • тенис-корт, игрище за волейбол и футбол;
 • собствена кухня;
 • транспорт;
 • 24-часова охрана, недопускаща лица без пропуски;
 • здравно обслужване;
 • консултации с психолог, логопед и ресурсен учител;
 • сензорен кабинет;

Учебен комплекс „Джани РоДари“ поставя силен акцент върху спорта. При нас децата всекидневно спортуват задължително сутрин и следобяд.

ГРАДИНАТА РАБОТИ ЦЕЛОГОДИШНО БЕЗ ВАКАНЦИИ!!!

 

Подготвителна група

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА 5 и  6-ГОДИШНИ, УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ

И ОЩЕ…

Подготвителната група за училище е общо-психологическа и личностна подготовка за училищно обучение.

Адаптацията на подготвителните групи в първи клас

Преходът от предучилищна възраст към първата училищна стъпка, е един  от най-  съществените етапи  в бъдещото  развитие на децата. Този  период на адаптиране и  приобщаване към новата социална роля на бъдещ  ученик, нерядко  е свързан с резки  промени  в поведението  на малкия човек –  липса на концентрация и  апетит, разсеяност, безсъние и  други.

Крачката, която  трябва да направи  детето, е един гигантски скок и трябва да бъде подпомогнат и  толериран както  от педагозите, така и  в семейството. Немалка роля  за подготовката на детето  в практическо-образователен и  емоционален план имат  учебните програми за предучилищното  възпитание и  подготовка на децата за училище. Съобразени  със знанията и  уменията, които  трябва да придобият малчуганите, те отразяват емоционалната им  нагласа и  готовност за учене.

Работата на педагозите в подготвителните групи често  е свързана  с множество  препятствия и  предизвикателства :

    Концентрация

Една от главните задачи  на учителя е мотивиране на децата в детската градина и  в училище –  истинско постижение е задържане на вниманието  за повече от 15 минути (не трябва да забравяме, че той работи  с деца, чието  желание в повечето  случаи  е кога ще излезем навън да играем).

    Обучение и учене като  игра или стратегиите на преподаване

Децата в подготвителните групи учат и  затвърждават учебния материал във вид на игра. Образователните цели и задачи са съсредоточени  върху  игрово-забавното и  увлекателното, правейки  ученето  интересно  и завладяващо вниманието на децата.

  Навици –  в  детската градина  децата придобиват  навици и  усвояват  правила на поведение:

-заемат правилна стойка на своите малки  столчета и  маси;

-вдигат ръка и изслушват  търпеливо;

-вземат активно  участие в учебните занимания ( досущ  като  първокласници);

-пишат, разказват, творят.

Адаптацията на малкия човек в училище протича по  различен начин у всяко  дете –  при едни  е бърз и  плавен, при  друг по-бавен и  изпълнен с трудности. Да не  търсим причините, а да открием начин за тяхното своевременно  преодоляване. Детето  изпитва страх и колебания-  от новостите,  от неизвестното. Ако  поговорим с него и  изтъкнем всички вълнуващи  преживявания, и най- вече му  кажем, че то е вече голямо –  това ще го накара да остане крайно  доволно  и  щастливо. Децата не обичат да ги наричаме  деца, нито  да се отнасяме като  такива с тях.

Ролята на учителя  и неговия подход са решаващите фактори за адаптацията на детето в този период.

Работим по програма за подготвителна група, одобрена от МОН.

За разнообразяване на системата и за насърчаване и развитие на творческия потенциал на Вашето дете ние предлагаме:

› езиков кабинет с информационни технологии с изучаване на език по Ваш избор

/английски, немски, руски, италиански, китайски и гръцки език/;

› обучениeто по математика се осъществява чрез метода jump math – забавна математика за всички!

JUMP уроците са построени така, че да подпомогнат фокусирането на вниманието на учителите и децата, да намалят допълнителната и ненужна към момента информация, докато учениците станат готови да я използват, без тя да пречи на оперативната памет и уменията им.Чрез намаляване на трудните понятия и преподаване на малки, последователни  стъпки се постига успеха на учениците. Позитивната обратна връзка поражда желание на децата да участват, те са ангажирани и това обуславя по-нататъшното им учене.

› ателие за приложни изкуства;
› ателие за източни изкуства;
› ателие за сценични изкуства;
› спорт по Ваш избор /плуване, стена за катерене, модерен балет, народни танци, йога, въздушна йога, колоездене, футбол, тенис на корт, тенис на маса/.

Подготвителната група е в Частно основно училище „Джани РоДари” на територията на ВТУ ”Т. Каблешков”- Корпус 6.

Галерия