За нас

Частна детска ясла и градина СМЪРФОВЕТЕ град София е открита през 2012г. и се намира в съвременния и красив комплекс Цариградски.  Между метростанция „Цариградско шосе“( Интер експо център)и метростанция „Дружба“.

Частна детска ясла и градина СМЪРФОВЕТЕ  е уютно и модерно оборудвана с  мебели, проектирани и изработени по европейски стандарти и нормативни изисквания за антропологичните възрастови особености на децата, както и изискванията на Наредба № 26 на МЗ. Помещението и оборудването са одобрени с инвестиционен проект и хигиенно здравно заключение на Регионалната здравна инспекция към МЗ град София.

Прием

В частна детска ясла и градина Смърфовете се приемат деца от десет месечна възраст целогодишно, при наличие на свободни места.

Групата е възрастово обособена като по този начин всяко дете получава необходимото му внимание. Яслената група включва до 12 броя деца на възраст до 3 години.

За децата се грижи персонал с професионален опит, които съчетава образователните цели на обучение с целите на възпитание:

 • медицинска сестра;
 • педагог;
 • помощник възпитатели.

Възпитателно – образователният процес се провежда съобразно изискванията на Закона за народната просвета и държавните образователни изисквания. До три годишна възраст по програма “ Аз съм вече в детската ясла „ от квалифициран педагог.

Според възрастовите потребности се работи за възпитаване и усвояване на хигиенни навици, култура на поведение, взаимоотношения и адаптация с околния свят и други.

Документи за постъпване в ЧДГ и ясла Смърфовете:

 • Децаа се приемат от директора на градината.
 • За прием родителите представят молба, придружена със следните документи:
 • Договор за обучение и грижа;
 • Копие от удостоверение за раждане на детето;
 • Анкетна карта;
 • Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето;
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите;
 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина;
 • При отсъствие на детето повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съгласно Наредба №5 от 2006г.;
 • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени с протокол от РЗИ.

Дневен резим в ЧДГ и ясла Смърфовете

Удължено работно време от 7:30 до 19:00:
Тъй като сме запознати с проблемите на съвременните хора, като: нерегламентираното забавяне на работното място, прекомерен трафик и др. обстоятелства, възпрепятстващи родителите за навременното взимане на децата сме се постарали да Ви облекчим с работното време на детското заведение , което е от 7:30 до 19:00 часа.