За нас


„Леонардо да Винчи” е училище с ранно чуждоезиково обучение и широка природо-математическа програма.

Стартира през 2004 г. като Детска Академия.
Училище „Леонардо да Винчи”
има разработена концепция
за възпитателно-образователния процес от предучилищен до XII клас.

Школи

Нашата мисия е да откриваме потенциала във вашето дете и да го развиваме!
Тук ще ви даваме идеи как вашите деца да развият своите интелект, интереси и таланти.
В приятелска среда те ще успеят да отключат своите заложби и да формират своите предпочитания, благодарение на опита ни, придобит с годините и съвместната ни работа по различни международни проекти.
Ние ще им разкрием един нов начин на обучение – нестандартен и увлекателен!
В школите на Леонардо организираме групи по:

* Английски език от 3-годишна възраст;
* Английски език от 1-ви до 8-ми клас;
* Френски език от 1-ви до 12-ти клас;
* Испански език от 1-ви до 12-ти клас;
* Сертифицирани изпити за Кеймбридж – Starters, Movers, Flyers (за начален курс) и КЕТ (за прогимназия);
* Аз съм млад предприемач – основи в предприемачеството от 1-ви до 12-ти клас;
* Програмиране за деца;
* Театрална школа;
* Чети Знайко – в света на приказките и не само..;
* Изобразително изкуство от 1-ви до 8-ми клас;
* Пиано от 5-годишна възраст.

Прием основно

Oсновно училище ЧСУ Леонардо да Винчи

  Подготвителен клас

Учебните часове в основното училище започват в 8:30 ч. и завършват в 17,00 ч. Програмата е съобразена с биологичния ритъм на децата. В таксата се включва обучение на български и английски език, спортове,
учебни помагала, медицинско обслужване, консултация с училищен психолог, застраховка,
транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Годишна такса обучение – 2200 евро (264 евро месечно)

   I – IV клас

Обучението в основното училище I – IV клас е целодневно – от 8 до 17 часа. В таксата се включва всички редовни учебни и специализирани занятия, английски език, спорт, самоподготовка, водена от преподавателите, участия в олимпиади, викторини и конкурси, нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти, допълнителен брой часове по фундаменталните науки, работа в групи по четене, текущи писмени изпитвания всеки месец, учебни помагала, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Годишна такса обучение – 2200 евро (264 евро месечно)

 

   V – VII клас

Учебните часове в основното училище започват в 8 ч. и завършват в 15 ч. В таксата се включва обучение на български и английски език, втори чужд език – немски, руски, всички редовни учебни и специализирани занятия участия в олимпиади, викторини и конкурси нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти , допълнителен брой часове по фундаменталните науки, текущи писмени изпитвания всеки месец, резюмета на всички учебни предмети, за подпомагане на подготовката за срочните тестове, интерактивни часове по основните учебни дисциплини, пробни изпити за кандидатстване след 7 клас, eкстра часове по български език, физика, математика, английски и немски език във всеки клас със специалисти от Русенски университет, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Годишна такса обучение – 2200 евро (264 евро месечно)

Отстъпки: При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 10% отстъпка от годишната такса обучение. За трето дете отстъпката е 20%.

Допълнителни услуги в 

  1. «Храна» включва две закуски, плодове и топъл обяд.
  2. Курсове Cambridge YLE – тестове / за всички деца 2 – 7 клас / – € 90 (на срок) 15 седмици по 2 учебни часа.
  3. Индивидуална учебна подготовка задължителна подготовка за всички деца с текущ успех под 4.50 – € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания.
  4. Поправителна сесия /за всички деца с успех под 4.50 на срочните и годишни тестове / – сумата се определя индивидуално от броя на часовете / € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания /.
  5. Специализирана подготовка за кандидатстване след 7 клас /по желание на родителя / – сумата се определя индивидуално от броя на часовете / € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания /.
  6. Транспорт / по желание на родителя / – заплаща се за всеки месец.
  7. Училище на планина и море – таксата включва: храна, хотел и треньори.

Прием средно

Средно училище

  VIII – XII клас

В таксата за обучение VIII – XII клас се включва профилирано обучение по български език, английски език, информационни технологии и математика, втори чужд език – немски, руски, френски или испански, участия в състезания, викторини и конкурси, срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти, допълнителен брой часове, съобразени с кандидатстудентската подготовка на учениците
* Учебници и консумативи за VIII – XII клас – Точната сума се калкулира в началото на година и се заплаща еднократно до 21.09.

Годишна такса обучение VIII – XII клас – 2000 евро

Допълнителни услуги

1. «Храна» включва две закуски, плодове и топъл обяд.
2. Курсове Cambridge English FCE, CAE, IELTS – тестове / за 8 – 12 клас / – € 90 (на срок) 15 седмици по 2 учебни часа.
3. Индивидуална учебна подготовка задължителна подготовка за всички деца с текущ успех под 4.50 – € 2.5 на учебен час при групово занимание, € 5 на учебен час при индивидуални занимания.
4. Поправителна сесия /за всички деца с успех под 4.50 на срочните и годишни тестове / – сумата се определя индивидуално от броя на часовете / € 2.5 на учебен час при групово занимание, € 5 на учебен час при индивидуални занимания /.
5. Специализирана подготовка за кандидатстване след 7 клас /по желание на родителя / – сумата се определя индивидуално от броя на часовете / € 2.5 на учебен час при групово занимание, € 5 на учебен час при индивидуални занимания /.
6. Транспорт / по желание на родителя / – заплаща се за всеки месец.
7. Училище на планина и море – таксата включва: храна, хотел и треньори.