За нас

Детската градина е открита  на 01.09.1960г с една група от 26 деца. Същата се е помещавала в частна къща.

На 01.11.1984г ЦДГ и детската ясла се обединяват в едно детско заведение – Обединено детско заведение с името Ирина Бачо Кирова – на името на дъщерята на Бачо Киро.

От 01.11.2011  с решение на Общински съвет Летница се прехвърлят и детските градини в с Горско Сливово и с Крушуна с по 12 деца.

От 01.08.2016г  става Детска градина Ирина Бачо Кирова с две изнесени групи – в с Г. Сливово с 12 деца и с Крушуна с 6 деца.

От 01.06.2017г изнесената група в с Крушуна е закрита поради липса на деца.

От 1981 г до 1998 г директор е Линка Кирова.

От 1998 до 2019 г  директор Галина Лишева

От 2019г. директор е Елка Дацова

Документи

Галерия