За нас

Целодневна детска градина МИР е открита през 1965г. Капацитетът и към момента е 120 деца от 3 до 7-годишна възраст, разпределени в 4 възрастови групи. Детското заведение предлага подходящи условия за възпитание и обучение на децата. Разполага с отлично подготвени педагогически кадри, всеотдаен помощен персонал, отговорно и подкрепящо ръководство. Децата се обучават и възпитават по подходящи за възрастта им програмни системи. Тук те развиват обичта си към родина и език, учат се на толерантност към различията, на ред и естетика, усъвършенстват своите умения.
Сградата се намира в близост до парк “Отдих и култура” – гр. Пловдив. Построена е на два етажа, като на първия се помещават две занимални със спални и самостоятелни санитарни възли, офис, методичен кабинет, кабинет на ЗАС, кухненски блок. Тук се намира физкултурен салон и складови помещения.

База

Вторият етаж включва две занимални със спални и самостоятелни санитарни възли, офис, кабинет на директора, медицински кабинет, изолационна. Просторното фоайе е украсено с голямо керамично пано и три по-малки, изработени и дарени на градината от известната пловдивска художничка – Анастасия Кметова.

Дворът на детска градина МИР е с многогодишни дървета и много цветни храсти. На него са позиционирани четири детски площадки за игра, добре оформени, снабдени с пясъчници, сенници, съоръжения за игри на открито.
Тук е разположена и детската сцена – обновена и разширена, даваща възможност за провеждане на различни мероприятия, свързани с възпитателно- образователния процес и изява на децата. Ежегодно на нея се провеждат големи концерти, празници и развлечения, на които децата, облечени в красиви костюми представят пред родителите си различни танци, пеят песни, забавляват публиката.

През 2004 година на сградата е направен основен ремонт, като е укрепена, санирана е изцяло, поставена е нова алуминиева дограма. Кухненският блок е модернизиран по последните изисквания.
Групите са обзаведени с нови учителски бюра и секции, а за децата са обособени различни кътове – за хранене, за обучение, природни кътове с красиви цветя, за които се грижат. Най-голям интерес предизвикват кътовете за игра, оборудвани с естетични, подходящи за децата мебели. Тук има фризьорски салони, детски кухни, медицински кътове, за лечение на болните кукли. В една от групите на втория етаж, с помощта на родителите е изграден и полуетаж в детския кът, който бързо става любимо място за игра.

Още

През 2008 г. е учредено сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност „НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ „МИР”, имащо за цел доброволно и безвъзмездно да подпомага детската градина. Благодарение на съвместната му работа с екипа на детската градина и Община Пловдив в лицето на Кмета – инж. Иван Тотев, през 2015 година се очаква да отвори врати новата сграда на ЦДГ „ Мир”, с капацитет 8 групи. Градината е построена и оборудвана по най-новите европейски стандарти:

  • Голям физкултурен салон;
  • Плувен басейн;
  • Музикален кабинет с пиано и много други кабинети;
  • Занимални и площадки за игри на открито.

Целодневна детска градина „МИР”- гр. Пловдив с годините е утвърдила името си на институция, в която децата получават много внимание и любов в чудесна обстановка, за да растат любознателни, можещи и знаещи. Това прави детска градина „МИР”- гр. Пловдив предпочитано и желано място за възпитание и образование на деца. В детската градина стартира Програма за въвеждане на иновативен подход за обучение,възпитание и социализация на детето,чрез прилагане на метода на Мария Монтесори през учебната 2016/2017г.-за I-ва и II-в група. През учебната 2017/2018г. се обучават по метода Мария Монтесори и децата от I-a и I-б група