За нас


ДГ МИТКО ПАЛАУЗОВ – Жълт бряг е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Педагозите ще спомогнат за първоначалната социализация на децата, както и за обучението им на навици за общуване с връстници.

Екипът на детското заведение осъществява също и минималната подготовка на децата за обучение в училище — на ниво първични навици за самообслужване и подготовка за успешно училищно обучение (специална и психологическа).