За нас

ДГ Синчец разполага с много добра материално – техническа база, която е обновена изцяло от 2008 година, когато ДГ вече е с делегиран бюджет. ЦДГ Синчец разполага със следния персонал:

 • Директор;
 • 12 учители;
 • учител по музика;
 • 6 чистачи ;
 • 1 ЗАС;
 • 2 готвачи;
 • раб. кухня;
 • огняр;
 • раб. поддръжка;
 • счетоводител.

Финансирането на ЦДГ Синчец е общинско. Детската градина е второстепенен разпоредител на общинските и държавните средства за издръжка.

В детската градина се обучават 154 деца, от тях 22 деца филиал. Приемът в детската градина е от 3 годишни.

Децата в ДГ Синчец са разпределени в следните възрастови групи:

 • 1 група – 3-4 годишни;
 • 1 група – 4-5 годишни;
 • 1 група – 5-6 годишни;
 • 2 групи – 6-7 годишни;
 • във филиала – смесена група.

Всяка година ДГ Синчец участва във фестивала на Белия щъркел. Белозем е европейско селище на белия щъркел. Градината участва също и в общински конкурси и състезания.

Целодневна детска градина Синчец разполага и с медицинско лице. В градината е изградено вътрешно и външно видеонаблюдение.

Прием

ДГ Синчец село Белозем, община Раковски, извършва прием на деца на възраст от 3 години.

Условията за кандидатстване в детската градина са съгласно правила приети на Общински съвет. Месечната такса е 40. 00 лева съгласно Наредбата за местните данъци и такси на Община Раковски.

Необходимите документи за прием в  ДГ Синчец:

 • Молба;
 • Медицински документи;
 • Документи ако се ползва някаква преференция.

Обучението в детската градина полага както образователните основи, така и изгражда възпитанието и полезните навици в децата. Затова се говори, че обучението има образователно-възпитателен характер.

Чрез обучението се създават в децата навици, които ще бъдат полезни по време на усвояването на знания в училище. Децата придобиват знания по български език, запознават се с азбуката, пеят песни, рисуват, учат цифрите и числата. В детската градина се организират празненства по време на национални и местни празници.

Децата имат възможността да покажат своите умения в една или друга дисциплина. Правят се изложби, учат се стихотворения и се провеждат състезания.

Галерия