За нас

През 1996г. е регистрирана детска градина Вяра Надежда и Любов в село Беброво.

Село Беброво е разположено на 10 км. Източно от гр. Елена на главен път за гр. Сливен.

Кметството наброява около 250 жители.

За най-малките жители на селото през 1935г. е открита първата в околията детска забавачка в помощ на родителите.

С Акт 157 м. 11.1996г. детската градина е регистрирана като публична собственост.

За ДГ Вяра Надежда и Любов

Сградата и дворното място на ДГ са разположени на около 1200 кв. м. площ в тих и спокоен район. Наоколо няма промишлени предприятия. Сградният фонд включва: кухненски блок, игралнa с две помещения, самостоятелна спалня, санитарни помещения, склад за хранителни продукти и мазе, отговарящи на изискванията на РЗИ. Дворът е слънчев и озеленен, с поддържани уреди /пързалки, катерушки/ и съоръжения /локомотив,кола/, беседка, както и с многогодишни ели,  кипариси брези и липи. Шумът и вредните емисии на изгорелите газове от транспорта не се усеща. Екологичното състояние на района е много добро.

От 2001 г. същата с Решение 63 и Протокол 10 /17.07.2001г. на Общински съвет гр. Елена се именува с християнските добродетели

„ Вяра , Надежда и Любов „  защото повече от всякога са ни нужни

  • „Вяра в доброто“;
  • „Надежда за успех в утрешния ден“;
  • „Любов към децата и хората“.

През изминалите години ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ се е утвърдила като общинско детско заведение с голям обществен авторитет. Той е създаден и се опазва благодарение на високия професионализъм и всеотдайност на работещите в него. Сред грижите и усилията на служителите преминава не едно поколение, чиито родители са негови възпитаници.

Днес детската градина е учебно-възпитателно заведение с целодневна форма на обучение, с една смесена група, в която се обучават деца на възраст от 2 – 7 години.

Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрени от МОН програми, Програмна система на детската градина, помагала и познавателни книжки.

Старатегическата цел на педагогическият екип е:

  • Непрекъснато повишаване качеството на възпитателно-образователния процес с цел оптимизирането му и постигане на максимално високи резултати от децата;
  • Съхраняване и обогатяване на съществуващите възможности и традиции при осигуряване на равен достъп до качествено образование.

Стремежът на целият екип е да работим за пълноценното развитие на децата и да създадем благоприятни условия за щастливо детство.

Галерия