За нас

Обучението в новото ОУ Христо Смирненски в село Житница започва след неговото откриване за учебната 1982/1983 г.

В далечната 1882 година е построено първото училище в селото и обучението в него е за момичета под ръководството на две сестри францисканки и за момчета от народен учител. През 1918 година е основано килийно училище.

През 1930 година е построено и открито класно училище, което носи името на Царица Йоана.

След 9 септември 1944 година се преименува в НОУ Христо Смирненски.

На 2 януари 1981 година започват изкопните работи за строителството на ново осмокласно училище. Строителството продължава до 6 август 1982година с доброволния труд на цялото население.

Материална база

ОУ Христо Смирненски с.Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив разполага с 2 сгради.Сградата, в която се провеждат учебните занятия и образователно-възпитателната дейност се намира на ул.”Първа” № 30. Тя е на 2 етажа, има 7 класни стаи,компютърен кабинет с компютъра, кабинет по музика с пиано, стая за занимания по интереси,стая за работа с деца със СОП, ранилище. Всяка стая има свой неповторим интериор, като мазилката е съобразена с цвета на вертикалните щори. Прозорците са изолирани с алуминиева дограма, вратите са също алуминиеви.Всички стаи са с бели дъски. Разполагат с компютър и мултимедиа. Закупени са нови ученически маси и столове във всяка стая. През зимния сезон отоплението е с климатици.Училището разполага с лекарски кабинет, оборудван с най-необходимите медикаменти за оказване на първа долекарска медицинска помощ.В пристройката към централната сграда се намира столовата и стаята за тихи игри през зимния сезон. Столовата е изцяло обновена, като е поставена нова алуминиева дограма, нова терикотна настилка и оборудвана с нови комфортни маси и столове.В двора на училището има площадка за баскетбол, волейбол , футбол и пясъчник. Има оформени красиви цветни алеи.

Галерия