За нас

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – ПГТКИ  възниква след обединяване на две училища – обувно училище, основано през 30-те години на века, и частно девическо училище по облекло „Просвета”, основано през 1932 г. През 1949 г. е преобразувано във фабрично-заводска паралелка към обувен завод ”9.ІХ.” През 1956 г. училището става СПТУ, а през 1957 г. – техникум със специалност ”Технология на обувното производство”.

Повече от петдесет години „Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия“ допринася за развитието на професионалното образование. Знанията и професионалните умения, които учениците придобиват, им гарантират успешна реализация.

ПГТКИ разполага с просторни кабинети и работилници по основните професии. Разполага с два компютърни кабинета и закрит физкултурен салон. Има и богата библиотека. Член е на Браншовия съюз по кожарска, кожухарска, обувна и кожено-галантерийна промишленост и поддържа добри контакти с базови предприятия – членове на съюза като „Кавалер-Юнион” ЕАД, ”Колев и Колев” Е00Д, и др. фирми и дружества, където учениците провеждат учебна и производствена практика. Наши възпитаници работят като оператори в съответните производства, а завършилите успешно трета степен са добри моделиери и технолози в страната и чужбина.

Специалности

Специалности

Понастоящем, в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, се изучават следните профили:

  1. Моделиер-технолог на обувни изделия, в специалност “Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия
  2. Моделиер-технолог на кожено-галантерийни изделия, в специалност “Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия“, в т.ч. с разширено изучаване на английски език.
  3. Моделиер-технолог на облекло, в специалностите “Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи“, в т.ч. с разширено изучаване на английски език, и “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“.
  4. Модист, в специалността “Бутикови облекла“, с разширено изучаване на английски език.

Галерия