За нас

СУ Христо Смирненски се намира в административния център на Община Крушари- село Крушари.

Единственото средно училище в общината. Разполага с добра база- реновиран сграден фонд, закрита и открита спортна база, компютърни кабинети, транспорт до всички населени места на Община Крушари. Към момента се обучават около 300 ученици от първи до дванадесети клас.

Възпитаниците ни намират реализация в сферата на услугите, здравеопазването, селското стопанства и др.

Първото СУ Христо Смирненски Крушари датира от 1850-1851 г. в една стая в двора на Бойчо Тодоров. Синът му Тодор Бойчев Авжиев е бил учител. Учениците са били само момчета, деца на по-заможни хора.

Учението е траело кратко време- през зимните месеци докато децата са били свободни от селскостопанския труд.

По-късно училището се е помещавало в Беглишкия хамбар, където се е събирал данъка беглик.През 1882 г. се взема решение да се построи училище, строежът е завършен през 1883г. Това е т. н. „Старо училище“- сграда намираща се от южната страна на църквата.През 1971г. е построено „Новото училище“- сегашната сграда.

От 1881г. училището е средно.

Галерия