За нас

СУ Панайот Волов – град Бяла е най-голямото средищно училище в Община Бяла. Разположено е в центъра на гр.Бяла, в близост до музей „Освободителна война“, в сграда на два етажа. В училището се обучават 520 деца от 5 до 12 клас. Учителският колектив е висококвалифициран. Учебният процес е на две смени – до обяд и след обяд.

Училището осигурява целодневна форма на обучение и безплатно хранене на учениците, отоплението е реализирано чрез централна парна инсталация, като през 2014г е подменен горивния котел на инсталацията с един от най-модерните и икономични отоплителни котли. Материалната база е изцяло реновирана, по всички критерии за енергийна ефективност.

СУ Панайот Волов – град Бяла разполага с 4 компютърни кабинета, всеки от които има по 15 графични станции, висок клас, необходими за обезпечаването на учебния процес, свързан с технологичния профил на обучение.Също така има специализирани кабинети по физика, химия, биология, български език и чужди езици.

Библиотеката на училището също е дигитализирана, като основната част от литературата е прехвърлена на цифров носител. Училището разполага със собствен сървър, на който е поместена и дигиталната библиотека, достъпна за всеки ученик безплатно.

Галерия