За нас

СУ Васил Воденичарски е  (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин.

Като средно училището съществува от 1944 г. когато с Указ на Регентите на България, обнародван в ДВ бр. 287 от 25.12.1944 г. е открита непълна гимназия с патрон Васил Воденичарски.
Обучение в

В училището се обучават деца от 1 до 12 клас в единични паралелки. От 1994 г. училището започва оборудване, въвежда се изучаване на информационни технологии, въвежда се изучаването на английски език и предпрофесионално обучение.

План-прием в СУ Васил Воденичарски

Презентация на РУО Враца на училищата, които ще осъществяват план прием 2020–2021, и професийте , които се предлагат в област Враца

Заповед утвърждаване на училищен план-прием 8 клас

Галерия