За нас

Вначалото на XX век в махала “Кючук Париж” в Пловдив започват да се заселват бежанци от Беломорска Тракия и Македония.

По данни от история на фондообразователя в Държавния архив преселниците стават инициатори да отвори врати през 1902 г. най-старото училище в квартала. Десетина години по-късно, през 1915 г. същото прераства във Втора девическа гимназия. Възпитаничките му били разпределени в осем паралелки – по три от първи и втори клас и по две от трети клас. Необичайно бързото разрастване на този градски квартал и липсата на друго близко в района училище наложило приема и на момчета за учебната 1919-1920 година. От началото на същата година по документи на Окръжния държавен архив – Пловдив, учебното заведение започва да се именува Четвърта смесена гимназия. По документи на Държавния архив, народният поет Иван Вазов присъства на поетично четене, организирано за учениците на гимназията.

От 6 септември 1937 г. до 9 септември 1944 г. в същата сграда се помещава само четвърта прогимназия “Иван Вазов”, тъй като през 1936 г. са били построени две нови квартални първоначални училища – “Климент Охридски” и “Братя Миладинови”, които са погълнали учениците от първоначалния отдел на основното училище “Иван Вазов”.
От началото на учебната 1950-1951г. от гимназията и прогимназията, които учат в една и съща сграда заедно с начално училище “Братя Миладинови”, се създава Средно единно училище “Васил Коларов”. С решение номер 9 на Общинския съвет от 20 ноември 1991г. училището е преименувано в “Свети Кирил Философ”. От април 1997 г. името се доуточнява в “Свети Константин-Кирил Философ”. През 2000 г. НУ “Антон Страшимиров” и СОУ “Свети Константин-Кирил Философ” се обединяват в едно училище – СОУ “Свети Константин-Кирил Философ”. В изпълнение изискванията на новия Закон за предучилищно и училищно образование от 01.08.2016 година училището става Средно училище “Свети Константин – Кирил философ”.

Екип

Прием