За нас

Учебен център „СПОЛУКА“ започва дейността си през 2009г. и е със седалище в гр.Пловдив.

Във връзка с новата ситуация, Центърът прекрати присъствените занятия и премина на един вид обучение – ОНЛАЙН СИНХРОННО (С ПРЕПОДАВАТЕЛ) ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ В МАЛКА ГРУПА.

Основните предмети на обучение са:

 • АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ И РУСКИ ЕЗИК ПО ВСИЧКИ НИВА ОТ ОЕЕР – КАТО ОБЩО ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИЯ ЕЗИК.
 • ПОДГОТОВКА ПО ФОРМАТА НА СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И НЕМСКИ ЕЗИК.
 • МЕДИЦИНСКИ НЕМСКИ ЕЗИК НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В НЕМСКОГОВОРЯЩИ СТРАНИ.
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ЛЕКАРИ С ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ ЗА ИЗПИТ FSP В ГЕРМАНИЯ ИЛИ АВСТРИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ДИПЛОМАТА.
 • КОНСУЛТАЦИИ И ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 7-МИ И 10-ТИ КЛАС.
 • ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, МАТЕМАТИКА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, НА УЧЕНИЦИ ОТ 12-ТИ КЛАС.
 • ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ.
 • ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ХОРАРИУМ ОТ ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИСТОРИЯ.
 • КОНСУЛТАЦИИ НА СТУДЕНТИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА:

* Математически анализ;
* Линейна алгебра и аналитична геометрия;
* Теория на вероятностите;
* Математическа статистика;
* Приложна математика;

 • ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.
 • ПРОВЕЖДА ИЗПИТИ ЗА НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК С ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА В БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ, ЧУЖБИНА ИЛИ ЧУЖДИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ.

Курсове

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда в две насоки – подготовка за живот и работа в чужбина и подготовка за успешно полагане на матура, като центърът предлага и два варианта на обучение:

 • онлайн в реално време с преподавател в удобно за курсиста време включително събота и неделя;
 • в малки групи от по четирима до осем курсисти на място в центъра;

Обучението е съобразено с изискванията на Европейската езикова рамка за нива А1, А2, В1, В2 и С1, като се използват учебни материали и методики на европейски издателства, предназначени за обучение на чужденци желаещи да пребивават на територията на съответната страна. По време на обуението се полагат текущи тестове, както и много задачи за самостоятелна подготовка, така че придобитите знания да бъдат затвърдени.
След завършване на съответното ниво обучаваните полагат тестов изпит, на базата на който при успешно справяне се издава документ, който удостоверява преминатото ниво и проведения брой учебни часове. За по амбициозните курсисти, които се нуждаят от документ удостоверяващ нивото на владеене на съответния език и им е нужен към тяхното CV за да заемат отговорна позиция или да им бъде призната дипломата по професия в европейска страна, центърът е предвидил отделен изпит.
Той се провежда в рамките на три часа по модулите: четене с разбиране, слушане с разбиране, писмено изразяване и граматика, устно изразяване.
На тази база се издава Сертификат, който съдържа освен общия брой преминали часове за обучение, оценки към всеки модул, така и обща оценка от изпита.

Екипът ни от специалисти е високо компетентен и отговорен с дългогодишна практика като преподаватели в средни и висши учебни заведения, курсове и индивидуална подготовка. Една част от тях са и лицензирани изпитващи към чуждестранни институции, а други са изпитващи и квестори към български такива.

Програма. КОМПЕТЕНТНОСТ И СИГУРНОСТ ПРИ КОМУНИКАЦИЯТА!

Езиков курс в група на място в центъра се насрочва при записване на поне четирима курсисти от едно и също ниво по съответния желан език за усвояване.
Подготовката на ученици за Държавни зрелостни изпити по език стартира първата седмица на месец октомври и продължава до последната седмица преди самият изпит.

Онлайн обучението без значение мястото на пребиваване на курсиста може да бъде:

 • индивидуално съобразено със свобоното време на обучаемия;
 • групово, когато свободното време както и желаното ниво за изучаване на обучаемите съвпада;

Обучението по език за живот и работа в чужбина, съобразен с нивата от европейската езикова рамка се провежда два пъти седмично и е с обща продължителност на всяко ниво 2 месеца.

Полезни линкове

Галерия