За нас

Най – важното за нас е детето Ви да бъде в сигурна, позитивна и стимулираща среда, в която да се чувства обичано и ценено. ДГ „Юрий Гагарин“ е уютна и комфортна детска градина, изцяло съобразена с потребностите и физическото развитие на децатата.

Обучението и възпитанието на децата се осъществява чрез разнообразяване на формите на взяимодействието „дете- възрастен“. Нашата мисия е да дадем шанс на всяко дете да проявява себе си, да му дадем време и възможност да развие потенцяла си. Детската градина да бъде място, където детето детето се чувства щастливо, защитено, разбрано и подкрепяно.

Химн на детската градина: „Песен за Годеч”
Текст и музика: Сава Никифоров

Девиз: „ВЪЗПИТАНИЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦАТА – Е ДЪЛГ,ТРУД И ЛЮБОВ НА ПЕРСОНАЛА КЪМ ДЕЦАТА.”

История

 • Детската градина е разположена в пазвите на борови гори,свеж въздух и много слънце.Открива се през 1962 год. в разцвета на изграждането на града.
 • През 1976 год. е направена още една база –просторна,слънчева и съвременна сграда база №1 със самостоятелни игрални,спални и офисни помещения, физкултурен салон.
 • През 2014 год. детската градина е санирана,с локално парно и нова дограма.Основно е подменено оборудването на легла,гардероби,шкафове.
 • През 2020 год.се извърши оборудване на двора – нови съвременни люлки,пързалки,оформени са красиви,безопасни детски площадки.Направена е нова красива ограда на двора,сменен е покрива,изградена е площадка по БДП със светофар.

Материална база

ДГ „Юрий Гагарин“ предлага нова съвременна и съобразена с възрастта на децата материална база. Всяка група е обзаведена с удобни естетизирани мебели които творческо въображение и креативност на деца и учители. Модерно обзаведени занимални с кътове за игра, интерактивни дъски, столчета.
Оборудван физкултурен салон. Всяка група има собствена площадка оборудвана с безопасни и също така атрактивни за децата пързалки, катерушки, пейки и пясъчници.За тяхната безопастност всяка площадка е с мека гумирана настилка. В детската градина има методичен кабинет, битов кът , модерно оборудвана кухня,перално помещение, медицински кабинет. Пожароизвестителна система. Изградена площадка по БДТ със светофар.
С уютната и богата материална база с професионалната работа на работещите в ДГ „Юрий Гагарин“ е приказен дом за децата на града ни. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт за всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.

Дейности

Възпитанието и обучението на децата в ДГ”Юрий Гагарин” се извършва по одобрени Програми от МОН.Подпора за издателството извършват учителките по групи, съгласувано с родителите.

АКЦЕНТИ В РАБОТАТА

 •  Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност,творческа изява,социална и комуникативна компетентност;
 • Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност,уважение към другите и гражданско поведение.
 • Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата;
 • Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище;

За осигуряване на повече възможности за пълноценно развитие с решение на педагогическия съвет и по желание на родителите за развитие на творческите възможности на децата,детската градина предлага допълнителни дейности по:

 • Английски език;
 • Фолклор;
 • Уроци по пиано;

Създадена е съвременна педагогическа среда,благодарение на висококвалифицирания екип в детската градина,прилагането на разнообразни иновационни форми,методи и средства за взаимодействие с децата.Водещият принципна на детската градина е прилагането на „най-добрата практика” и търсенето на най-доброто решение при обучението на децата.

ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА

 • Учене чрез забавление;
 • Професионализъм компетентност;
 • Приобщаване към националните и общочовешки ценности;
 • Използване на разнообразни методи, форми и подходи;
 • Съвременна,динамична педагогическа среда;
 • Иновативни идеи;
 • Право на избор,творчество и свобода;
 • Сътрудничество с различни институции;
 • Интегриране на децата със СОП.

Възпитателно образователният процес,като резултат от условията на целия екип на детската градина, е съобразен със съвременните изисквания, с очакванията на родителите и с интересите на децата ,като в основата му поставяме личностно ориентирания подход.Развитие потенциала на всяко дете,чрез прилагане на съвременни педагогически технологии и разнообразни форми за организация на процеса,стремеж към приемане на различията, създаване на атмосфера на подкрепа и доверие.

Най-важният резултат е децата да се чувстват добре в ДГ”Юрий Гагарин” и да посещават с радост и удоволствие.

Полезни линкове

Галерия