За нас

Училището е основано през 1985 г. и е с 25 – годишна традиция.

Нашата цел е: ДА ПОДГОТВИМ МЛАДО ПОКОЛЕНИЕ ОТ ЕРУДИРАНИ И ПРЕДПРИЕМЧИВИ ЛИЧНОСТИ!

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

– Видеонаблюдение в училището;
– Охрана на Егида;
– Дежурни учители всяко междучасие и на всеки етаж;
– Главен дежурен, който отговаря за изгонените от час ученици.
– ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРИОРИТЕТИ

– Висока общообразователна подготовка
– Профилирана подготовка в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии и в сферата на икономиката и стопанското управление
– Интензивно чуждоезиково обучение след VІІ клас
– Обучение в социални умения
– Ранно чуждоезиково и компютърно обучение в начален етап
– Училището разполага с:

– Езикова зала с 20 работни места
– Шест компютърни зали, всички свързани с Интернет
– Съвременно обзаведени кабинети по физика, химия и биология Библиотека с достъп до Интернет
– Здравен кабинет
– Стоматологичен кабинет
– Плувен басейн
– Два физкултурни салона и фитнес зала
– Актова зала
– Книжарница
– Стол и бюфет.