За нас

Ние от езикова школа Алекс Скул Видин прилагаме различни подходи към изучаването на чужд език и се стремим да насърчаваме, мотивираме и подкрепяме учащите се по време на учебния процес независимо от възрастта им или нивото на обучение. В процеса на обучение преподавателите ни увеличават и провокират интереса на обучаваните към чуждия език, повишават активността им и вътрешната мотивация за развитие.

В епоха на глобализация и интернационализация изучаването на чужд език е изключително важно и има все по-нарастваща роля във всички сфери на социалния, икономическия и културен живот в Европа и света. Изучаването на чужд език е обогатяващ опит за всеки. Езикът не е само система за общуване, но и културен код, който предава комплексна информация за културните норми, ценности, традиции и правила за поведение. За това чуждоезиковите компетенции дават възможност за по-дълбоко проникване в други култури и начини на живот, разширяват хоризонта ни, насърчават общуването между културите и ни помагат да преодолеем лични и национални ограничения. Езикът служи, като метод за общуване между хората, като средство за междуличностно сътрудничество.

Алекс Скул има собствен сайт.

Галерия