За Нас

Родителите избират нас, защото:

 • Имаме повече от 30 години опит;
 • Разполагаме с изцяло нова материално-техническа база;
 • Малките размери на нашите групи ни позволяват да осигурим индивидуален подход съобразен с нуждите на Вашето дете;
 • Просторният ни двор ще се превърне в любимо място за детска игра и приключения;
 • Осигуряваме удобна зона за паркиране;
 • Намираме се на 4 минути от околовръстен път в полите на Витоша;
 • Работното ни време е удобно – от 8:00ч. до 19ч.;
 • Образователната ни програма полага основите на разбиране за света около нас;
 • Насърчаваме навици за учене и експериментиране;
 • Можете да присъствате на нашите занимания, за да се уверите в нашите умения.

Частна Детска Градина София е вписана в регистъра на институциите в системата на предучилищтното и училищтното образование.

Обучение и възпитание – Обръщаме специално внимание на нашите специализирани програми, одобрени от Министерство на образованието и науката, по които провеждаме ежедневни занятия.

Здрави и силни – Разбиране на значението на „здравето на човек” –хранене, спортуване, хигиена.

Английски език – В игрова устна форма учим децата да разбират, говорят и изразяват мисли и чувства.

Забавна математика – Математиката е изключително важен компонент от разбирането за света. Заради това, ние насърчаваме любов към нея от ранна възраст

Задължителни програми – По всяко образователно направление има и държавен образователен стандарт, който децата ни покриват в края на всяка година. При завършване на последната учебна година, на 31 май, детето получава „Удостоверение за завършена подготвителна група“. Играта е основен елемент в нашият процес, като чрез нея предоставяме нужното обучение на децата.

Запознайте се с нашия директор

Людмила Шотарова – Директор на Частна Детска Градина „София“
Здравейте, казвам се Людмила Шотарова и съм основател и директор на Частна Детска Градина „София“.

Имам повече от 25 години опит като детски учител, начален преподавател, педагог, и директор на детска градина. Завършила съм магистърска степен по предучилищна и начална училищна педагогика, както и Първа професионално-квалификационна степен „Организация и управление на детско заведение”.

Вярвам, че всички деца заслужават да имат безопасна образователна среда, в която да учат и растат, обградени с топлина, грижи и внимание, за да развият пълния си потенциал.

Заедно с екипа от отдадени и креативни учители в Частна Детска Градина „София“, ние се стремим да осигурим благоприятна, щастлива и интересна учебна среда, която позволява на децата Ви да придобият знания и изградят навици за цял живот.

 

Прием

На каква възраст ?
За да сте част от нашето семейство, детето трябва да е на възраст между 2 и 7 години.

Кога?
Приемът в частна детска градина „София“ е целогодишен.

Как?
Ако сте избрали нашата детска градина за Вашето дете, можете да получите допълнителна информация на: имейл info@dgsofia.com или на телефон 0887 656 443.

В удобно за Вас време, ще се свържем с Вас или проведем среща.

Какви са необходимите документи ?

 1. Договор за предоставяне на услуга.
 2. Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец;
 3. Копие от Акт за раждане на детето;
 4. Попълнени Декларации – по образец;
 5. Медицински документи – издадени от Личния лекар, както следва:
  – Здравна карта на детето с нанесени имунизации;
  – Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенн<и чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  – Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок;
  – Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;
  – Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по -рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина;
  – Кръвна проба за Васерман от единия родител, само за деца до 2 години.
 6. Какви са необходимите документи, когато детето идва от друга детска градина?
  – Договор за предоставяне на услуга;
  – Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец;
  – Копие от Акт за раждане на детето;
  – Попълнени Декларации – по образец;
  – Здравна карта с нанесени имунизации;
  – Служебна бележка, в която е отбелязана датата до която е посещавало детето детската градина, подписана и подпечатана от директора.
 7. Какви са необходимите документи, когато отсъства детето от детска градина:
  – За повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен;
  – За повече от 2 месеца се изисква чревно изследване – лепенка и фекална проба.

Важно